Kiti

... arklys. 44.Dykai gauti pinigai sunkūs. 45.Doras gyvenimas labiau kitus moko ... 44.Su baime maža laimė. 45.Su gandrais išlėksi, o su žvirbliais nukrisi. 46.Su išplėštais pinigais neilgai džiaugsies. 47.Su ...


Kiti

... su kvailus susidėsi, sveikatos nustosi 21. su kvailu susidėsi, patsai proto nustosi 22. su ... per daug nesigilink į knygas, nes sukvailėsi 45. pats kvailiodamas, kitiems razumo ... kvailys viršų gauna 344. bėda su kvailu bartis, su pliku peštis 345. bėda su ...


Kiti

... 144. suriekė duoną kaip ubagams dalyti 145. sūrį turiu, duonos neturiu 146. supelėjus kaip ubago duona 147. sūnus ... duonos nepritrūks 454. kūdas banketas be duonos 455. kruopa subinę drasko 456. krinta ...


Kiti

... 451. nei sudiev nesako 452. nei šūdas, nei Dievo dovana 453. nei su gavimu, nei su radimu negyvensi – tik su ... 458. nei norui galo, nei marei gilumo Dievas nesutvėrė 459 ... ale moterystės suktybė 545. nė ...


Kiti

... šabą 145. suvargęs kaip žydo bitė 146. susvilęs kaip žydo barzda 147. sušlapo kaip ... į subinę 448. kaip žydas šurum burum su ragaišiais 449. kaip žydas su kugeliu 450. kaip žydas be maišo 451 ...


Kiti

... vandens nesumaišo 344. kai nebėra šuliny, ir vanduo brangus 345. kad vienas su ugnim ... negeria vandens 453. daugumas, bijodamas ugnies, įbėga su visu savo geru į vandenį 454. dar daug vandens prabėgs 455. dar ...


Kiti

... nebesugrąžinsi 343. laikas pinigais neskaičiuojamas 344. laikas brangesnis už pinigus 345 ... 454. iš pinigų košės nevirsi 455. iš pinigo kalnų nesukrausi 456. iš kišenės byra pinigai 457 ... bet su auksu ir ten įsipirksi 545. ...


Kiti

... su plaukuotu peštis 60. su protingu bartis, su plaukuotu peštis 61. su kvailu susidėsi, patsai proto nustosi 62. su ... veda 450. auk į protą, ne į vyzgynę 451. augti į rietus, o ne į protą 452. ...


Kiti

... kaip velnias 451. prikibo kaip velnias prie davatkos 452. priėsti biesų 453. prieš šliūbą ir velnias geras 454. prieš šliūbą ir velnias geras 455 ...


Kiti

... alkanas lagadnas, o šuo negadnas 144. žmogus – žmoniškai, žydas – žydiškai 145. žmogus – savo ... žmogui akėčios 450. nedoro žmogaus ir su šieno vežimu lenkis 451. nedoras žmogus kito dorybės neišmokys 452. nebėr ...