Kiti

... svietą atėjom, ir drauge neimsim išeinant 75. pinigas sutaupytastai draugas įsigytas 76. piemuo ir garnys – tai du draugai 77. pėsčias važiuotam ...


Kiti

... žolę, taip smertis žmogaus gyvenimą pakerta 96. kaip gyvenimas be gaspadoriaus, taip ... bernelį plaukuotą – gyvenime būsi bagota 106. išrito gyvenimą kaip ridinį 107. išprakaitavau tame ... saulės 147. gyvenimas aršiau kaip tarka tarkuoja 148. gyvenimas ant ratų ...


Kiti

... piktai apie kitus kalba: apkalbės ir tave 65. nepaminėta ne pakalba 66. neminėta ... tyli, tas mano, kas kalba, tas prasimano 99. kas savo kalbą užmiršta, tas poterių ... svietas kalba, ir įkalba 205. ką svietas kalba – nesupatarosi 206. ką mislija, kalba ...


Kiti

... . tai man pakalenija – devintas vanduo, kur velnią prausė 104. tada suprantame brangumą ... . karštas kaip šulinio vanduo 320. karštam vandeny maudyta(s) 321. karivis vandeny neskęsta, ... pirm uosio pradeda pumpuriuoti, tai metą reiks daug vandeny braidžioti ...


Kiti

... , tai ir piktumas praeina 220. kai nelaimė, tai ir kitą pažįsta 221. ... padeda 288. drąsiai pradėta – pusė laimėta 289. drąsiai bandyta yra pusė laimėta 290. dirbęs procavojęs ir mirsi laimės nepakaštavojęs ...


Kiti

... pinigų 96. tas kaltas, kas pinigų neturi 97. tai pinigai nepatinka, tai valdžia ... tas, sulaukęs senatvės, šunies būdoj nakvoja 386. kas piniguotas, tas raguotas 387. kas piniguose, tas ... nelaiko pinigu, tas jo ir neturi 396. kas girtas nebagotas, tas ir dvėst ...


Kiti

... už stalo – padės kojas ant stalo 48. paslysta koja negirtam, išsprūsta žodis nekvailam ... nepataisys 222. ką kvailas padarys, tai nei išmintingas nepataisys 223. ką girtas ... kvailys supranta, kad sekmadienį šventa 250. ir kvailys supranta, kad sekmadienį šventa ...


Kiti

... kuprotą tik karsto lenta gali ištiesti 234. kuprotą tik kapas ištaiso 235. kuprotą tik kapai ištaiso 236. kuprotą tik grabo lenta išlygins 237. kuprotą ...


Kiti

... pluta 111. velnio plauką turėti 112. velnio perėtas, o velnienės žindytas 113. velnio neštas ir pamestas ... girtas virsta, velnias pagalvę pakiša 901. kai girtas virsta, velnias pagalvę pakiša 902. kai girtas ...


Kiti

... turtas – išmintingo tarnas, kvailio – ponas 93. turtas žalos nedaro 94. turtas užgyvenamas, o sveikata – ne 95. turtas ... neturtas skystą košę verda 172. neturtas mėgsta slapstytis 173. neturtas ir didelį girtuoklį pagadina 174. neturtas ...