Valentino dienos sveikinimai

... turime būti drauge! Nebūk žiaurus, ir išskleiskime abu sparnus! Skriskim kartu, kur būsim tik ir tu! Daugiau ten nebus nieko.. Tik tu ir ...


Meilės žodžiai

... turime būti drauge! Nebūk žiaurus, ir išskleiskime abu sparnus! Skriskim kartu, kur būsim tik ir tu! Daugiau ten nebus nieko.. Tik tu ir ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Tu savo rankomis mane lieti tartum kylu ir skrendu aukštyn Mano sapnai, juose tik ir tu Ką šneka žmonės man nesvarbu Tavo kūną liesti trokštu noriu rėkt jei nori rėk ir tu Jie apie ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Tėvas Stanislovas. Jūsų protingas veidas ir taip toliau, bet grožis, tikras grožis dingsta tada, kai atsiranda intelektuali išraiška. – O. Vaildas ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... širdys. Jei aplinkybes nesikeis, Kas sušildys? Mudviejų kelius suves dangus. Ištirps ... Rojaus sode, mums skirtame, Vyšnios sirpsta. nuraustu, kai tu salia, Kojos linksta. ... taip likimo skirta. Būsim kartu, tik ir tu. Tegul laimina dangus, Tuos, kurie dar ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... tokių dažų Pripildytų vienatve ir skausmu noriu, kad liktų du Tavam pasauly Tik ir tu Ir viskas suktųsi ratu Sudegė meilė, sudegė Bučinio aistroje Sudegė meilė, sudegė Net lietuje ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Pikaso ir tu Lyg stovintis vanduo Nebemokame mylėt Užjaust, paguost Nes tik ir tu ... drąsos Kito tu dabar glėby, nes Tavo akyse Liūdesio dangus Degančias širdis Užgesins rudens lietus ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... tik dviese Na ir būk su draugais Turbūt be jų negali Kaip ir ... Turėjom mes likt Tik ir tu Na ir būk su draugais Turbūt be jų negali Kaip ir be mamos Ir ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... tikiu tyla Išgirsk mano balsą, tarp kitų balsų Atverk man savas ... kartu Pavirsk į lietų Ir tyla pavirs sapnais Kuriuose tik ir tu – įleisk Mūsų lengvą sapną Vėjas neš prausiamas ... Mes lyg baltas tiltas Jungiantis krantus Mes tyla, į kurią tikiu, tikėk ir tu ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... mirsiu. Kaip matote, taip neatsitiko. Narkotikai? O taip, jie buvo puiku. Šiandien narkotikai ... tik mano „mieloji žolė“. Tai ir viskas, ką vartoju, ką darau. rūkau – ir turiu tikrai gero hašišo ...