Tostai draugams

Saulės spindulėlis žadina tave, liečia tavo veidą šypsena, nemiegok, pabusk greičiau, dieną tu sutik linksmiau. Tau labutis aš tariu ir sėkmės šiandien linkiu!


Tostai draugams

Draugai.... vieni linksmi, kiti liūdni, treti - malonūs... Draugai - tai žmonės, be kurių mūsų gyvenimas pragaru pavirstų...


Vestuviniai tostai

... jums nuotaiką praskaidrins Vaikučių krykštavimai linksmi. Mes linkim Jums gyvent laimingai ...


Velykiniai tostai

Pažadinus, kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą, Prikelė žolę, medį, plukės žiedą Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda. Su šv. Velykom!


Tostai jauniesiems

... daugiau gėrėm ir šiaip visaip linksminomės. O vestuvėms pasibaigus, jaunoji su visais ...


Tostai draugams

... šoko, gėrė, šnekučiavosi bei kitaip linksminosi. Staiga į buto duris pasibeldė vaikino ...


Juokingi tostai

... Plaukia laivas. Kajutėje keleivis fokusininkas, linksmina laivo komandą. Visi vyrai ir ...


Juokingi tostai

... markės gėrimai liejosi upeliais. Svečiai linksminasi. Advokatas prieina prie bankininko ir ...


Tostai draugams

... to užmiegi? – Neee… Bet tada linksmiau nemiegoti. Tad pakelkime taures už ...


Tostai draugams

... vienturtį išlepintą sūnų, kuris tik linksminosi, valgė ir miegojo. Jis visiems ...