Anekdotai

... (krumpliais į stalą - tuk-tuk) durną?.. Žmona išgirdus beldimą pašoka: - Kas ten? - Sėdėk, durnele, pats ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Kuo greičiau mane palieski Ten giliai giliai Tūkstantis prisiminimų Aš galiu lengvai ... dabar Ir daugiau nereiks kartoti Kas ten bus toliau Kur man viso ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... teisybės. Kinų patarlės Pinigai slepia tūkstančius nusikaltimų. Už pinigus galima nusipirkti ... pinigai, vilko pasninkas ir girto malda – vienam ponui tenka. Kunigų pinigais pekla ... syla – ten galybė. Kvailys su pinigais – tai dar ne biznierius. Laikas brangesnis ...


Kiti

... kaitina. 120.Auksinis plaktukas ir geležines ... ten įsipirksi. 42.Brangus tėvam vaikas, bet ir čia turi būti saikas ... pasninkas ir girto malda – vienam ponui tenka ... Laikas brangesnis už pinigus. 3.Laikas – pinigai. 4.Laikas – pinigai, minutė – litas. 5.Laikas ...


Kiti

... . vienas rublis ne pinigai, o tūkstantis – ne juokai 16. vienam ... , vilko pasninkas ir girto malda – vienam ponui tenka 360. kunigas ... traldą įstatytumei, ir iš ten išsikas 428. kad ir blogų ... ir ten įsipirksi 545. brangesnis už pinigą 546. bobų bankas – ...


Kiti

... siračiukas – velnio ratukas 391. šimtas velnių nepavytų 392. šimtas velnių išėjo, tūkstantis ... gaspadorium, ten velnias urėdu 748. kur kunigas piršlys, tenai velnias ... kas Dievo – Dievui, kas velnio – velniui 839. kas Dievo – dangun, kas velnio – peklon 840. kas ...


Kiti

... lapelis, bet iš lapelių. (Vainikas) Atbėgo du štuku buku ir pagriebė ... Kur tik einu, ten ramu, pilnas laukas akmenų. (Bulvių laukas) Lauko gale puodas ... ruda kepuraite, kas jį pamato – už kojų griebia. (Baravykas) Striukas bukas vokietukas šimtu rūbų apsirėdęs ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Conscientia – mille testes. (Quintilianus) Sąžinė – tūkstantis liudytojų. Consolatio miserorum est ... quod potui, faciant meliora potentes. Padariau, ką galėjau, kas gali, tepadaro ... Kur dūmai, ten ugnis. Ultra posse nemo obligatur. Niekas neįpareigojamas daryti ...


Kiti

... galvos išeisiu 194. nebijok išleisti tūkstančiais, bijok išleisti centais – visada ... kur neturtas, ten ir nezgada 219. kur dideli turtai, ten žmonės nevalgę ... nemiegoti 241. kas neskūpus – neturtingas, kas neduoda – negarsingas 242. kas kito daiktų negerbia ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... ; bepročiai tavęs vengia, o kas nevengia taip pat netenka proto. – J. Grušas. ... išvengianti tūkstančio atsitiktinumų, visų gražiausias stebuklas, nors ir visų kasdieniškiausias. – F. Moriakas. Ten, ... Ne tas myli, kas žada, o tas, kas prie altoriaus veda. ...