Vardadienio sveikinimai

vardadienio rytą saulėtą, Lai pasveikins lakštučių balsai. Aš vainiko nunešt negalėsiu, Lai šie žodžiai tau bus lyg žiedai.


Vardadienio sveikinimai Jonams

Tegul kaitri pavasario saulutė ne tik nutirpdo sniegą ir ledus, Bet kartu atneša laimės, džiaugsmo, meilės į tavus namus! Nuoširdžiausi sveikinimai Moters dienos proga!


Vardadienio sveikinimai

Daug laimės, džiaugsmo, saulėtų dienų ir ilgų, sveikų gyvenimo metų linkiu.


Vardadienio sveikinimai

Tarp daug linkėjimų gražiausių Sakytų Tau šiandieną, Daug džiaugsmo, laimės valandų, Linkiu tau Vardo dieną.


Vardadienio sveikinimai

Atverk duris, Atsirakinki širdį Tegu sueina draugės ir draugai Tikri bičiuliai tavo sielą girdi, ir bus ištikimi ilgai.


Vardadienio sveikinimai

Sveikinu tave su Joninėm! Juk Joninės - Tavo diena. Te atsiskleižia paparčio žiedas, te ateina laimė pas tave!


Vardadienio sveikinimai

Joninės atėjo, Jonas pralinksmėjo, o svečiai apgirtėjo!


Vardadienio sveikinimai

Sveikinu tave su Joninėm, su ilgiausia vasaros diena, su pirmuoju paparčio žiedu ir su tavo vardo diena!!!


Vardadienio sveikinimai

Daug mielų žmonių, eis Tave ir sveikins, dovanos Tau puokštes nuostabių gėlių... Išliks Tau atminty daug gražių atsiminimų, kuriuos su malonumu prisiminsi Tu...


Vardadienio sveikinimai

Tavo vardas brangesnis už saulę ir už tūkstančius aukso žvaigždžių. Tavo vardas tik vienas pasauly kurio pamiršt niekaip negaliu..