Velykiniai sveikinimai

Jei velykiniai margučiai Kaip pavasario zuikučiai, Atriedės į tavo kiemą Ir pašvęntins ten kiekvieną. Tu žinoki nepamirški, Kad pavasaris atėjo Ir Velykos atskubėjo!


Velykiniai sveikinimai

Kad velykų pyragais kvepėtų namai, Kad linksmybės ir juokas klegėtu ilgai, Kad bičiuliai ir šypsenos būtų šalia, Kad širdį sušildytų švenčių šviesa. Su Šv. Velykom!


Velykiniai sveikinimai

Gaivi, lyg pavasario vėjas, Alsuojanti meilės dvasia, Šviesiausioji šventė artėja Pasveikinkim ją mintyse. Sudėkim į maldą karščiausią Plakimą kiekvieno širdies, Su Jėzum kartu prisikelkim, Ir sielas palaima užlies. Su Šv. Velykom!


Velykiniai sveikinimai

Šv. Velykų proga norėčiau palinkėti: Daug laimės, kurios trūksta, Džiaugsmo, kurio niekad nebūna per daug Ir sveikatos, kuri taip visiems reikalinga. Linksmų svenčių.


Velykiniai sveikinimai

Sniegutis tirpsta, žibutės žydi, Saulytė šviečia skaisčiai danguj. O šypsenėlė tavam veidely turėtų šviesti ištisus metus, Kad Velykų kiškelis atneštų kiaušinius ne žalius… Su pavasario švente!


Velykiniai sveikinimai

Šv. Velykų proga visiems linkime patirti: Tylos žavesį, Saulės šviesos didybę, Tamsos paslaptį, Liepsnos stiprybę, Oro gaivumą, Žemės tylią tvirtybę, Meilę, Kuri yra visa ko pradžia.


Velykiniai sveikinimai

Jau dangaus skliautai šviesėja, Linksmas paukščių čiulbesys. Te skambus Velykų Aleliuja, Uždega naujas, šviesias viltis!


Velykiniai sveikinimai

... Raudonų plytų bokštai vėl prabyla Šventų Velykų rytmečio varpų garsais. Malda ... . Ak Aleliuja, Kristus prisikėlė! Aš sveikinu visus su dvasios kilimu. Lai ...


Velykiniai sveikinimai

Daug margučių pabiručių, daug žibučių mėlynučių, Šypsenėlės nuoširdžios ir gausios svečių svitos Tu sulaukęs per Velykas, pavaišink juos šampanu!


Velykiniai sveikinimai

Su mėlynom žibutėm, atbudusia gamta Su šv. Velykom sveikinam Tave!