Kiti

... t.t. Retai kas žino, kokiu vardu vyras gali kreiptis į žmonos brolį ar ... vyras — SVAINIS Sūnaus žmona — MARTI Dukters vyras — ŽENTAS Brolio žmona — BROLIENĖ Sesers vyras ...


Juokingi tostai

... vyras, istorikas, profesorius, senovinių daiktų ... skambutis. Žmona nusigąsta – tikriausiai vyras sugrįžta. Moteris greit sumoja ... vonios „taisyti“. Įeina ne vyras, o meilužis konkurentas. Bekalbant beulbant ... Šį kartą tikrai grįžo vyras. Meilužiai girdi vyro ir ...


Tostai apie vyrus

... Turiu pranešti, – pasakė ji, – mano vyras bus namie po valandos. – Bet ... … O laikas bėga. Jis suprato. Bet vyras netikėtai grįžo anksčiau ir rado ... vyras. – Neturiu kuo apsirengti, šykštuoli nelaimingas… Gaili man madingesnės suknelės! Vyras supykęs ...


Anekdotai

... puodą su sriuba, į jį sysioja. Vyras sako: - Ponia, atsiprašau, bet ... Uošvienė tyli ir sysioja toliau. Vyras tęsia: - Labai prašau jūsų, ... sysiokite. Uošvienė tyli ir tęsia. Vyras, neišlaikęs, užrinka: - Nu, %@$#^%#$ $%~^#&^# %$#$~^%@&@ ^~@$^&!!! Baikit ...


Anekdotai

Vyras, kuris skutasi ryte, myli valdžią. Vyras, kuris skutasi vakare, myli moteris. Vyras, kuris skutasi ryte ir vakare, myli valdžią ir moteris. O vyras, kuris skutasi dažniau - tai mazochistas.


Anekdotai

Vyras žmoną išvadino neišsilavinusia durne. Ta ... ... - Sako vyras. - Gerai, o kuo kakoja zuikiai? - Rutuliukais... - O arkliai? - Krūvomis... - Sako vyras. - Gerai, o dabar pasakyk man nors vieną ispanų poetą! - Mmmmm... - Pasimeta vyras ...


Anekdotai

Girtas vyras pareina į namus ir sako žmonai: - ... ! Žmona piktinasi: - Tu ką, išprotėjai? Vyras, grąsinamai: - Sakau, lįsk po stalu ... lįsti po stalu ir loti? Vyras: - Greit lįsk po stalu ir ... po stalu ir ima loti. Vyras spiria jai į dantis ir pareiškia ...


Anekdotai

... į barą vyras su stručiu. - Man alaus,-sako vyras. - O jums,-klausia stručio ... iš jūsų abiejų - septyni šešiasdešimt. Vyras įkiša ranką į kičenę, ištraukia lygiai ... vaikščiojo ir tapo nuolatiniais klientais. Vyras visada sumokėdavo neskaičiuodamas, ir visada ...


Anekdotai

... dienos vakare, kol vyras gaivinosi bare, žmona pradingo. Vyras, pakėlęs vėją, iš ... parodo viešbutį ir pasako numerį. Vyras tyliai įsėlina, žvilgt pro plyšį ... sutaršyti, pilvas nukaręs, krūtys maskatuoja... Vyras galvoja: - Jomajo, kaip nepatogu prieš ...


Anekdotai

... sėda pietauti. Vyras pats pirmas įsipila sriubos, paragauja ... sriubą? - Sūdžiau. Vyras pasisuka į uošvienę: - O jūs sūdėte sriubą? - Sūdžiau. Vyras pasisuka į dukterį: - O tu sūdei sriubą? - Sūdžiau. - Na, gerai, - atsidūsta vyras, - ...