Kiti

... žmogui trumpa diena 835. darbščiam ir ilgiausia diena per trumpa 836. darbininkui žmogui visuomet duona su medum 837. darbininkui žmogui ...


Kiti

... žmogui ant svieto: poteriai kalbėt, seni tėvai mityt, skolą atiduot 75. trumpa ... močios tinginės dukterys 844. darbščiam žmogui trumpa diena 845. darbščiam žemelė – motina, ... žmogui visuomet duona su medum 870. darbininkui žmogui ir ilgiausia diena per trumpa ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... sole. Santuoka be vaikų – tarytum diena be saulės. Conscientia – mille ... utilissimus. (Publilius) Laikas – geriausias patarėjas žmogui. Contra vim mortis non est ... (Publilius) Varguoliui gyvenimas ilgas, laimingajam – trumpas. Vitiat lapidem longum tempus. Per ...


Kiti

... – bėdulis, dievas – guodulis 21. žmogui duota žemė, o mėnulis – dangui, o ... jis tavęs nekliudo 129. trumpas miegas Dievą džiugina 130. ... 582. lig aštuoniasdešimt metų žmogui skirta gyvent, o kas viršaus ... Dievui šventą dieną, taip tau Dievas mirties dieną 754. ...


Kiti

... . moteriškės ilgas rūbas, trumpas ūmas, ilgi plaukai, trumpas protas 194. motė savo ... , pagaliau, šeimininkas 427. blogai, kai žmogui protas paskui ateina 428. blogą ... . ateina į protą kaip žirafai trečią dieną 455. arklio didelė galva, o proto ...


Apie Užgavėnes

... Užgavėnės buvo švenčiamos tris dienas – sekmadienį, pirmadienį, antradienį. Užgavėnių ... sužaliuotų, apipiltų žiedais ir duotų žmogui reikalingų vaisių. Didelės reikšmės ... ir trumpalaikės. Ilgalaikes darydavo iš medžio ir medžio žievės, o trumpalaikes – ...


Kiti

... 69. vagies lengva duona, bet trumpas gyvenimas 70. užteks duonos, ... ir duona tave 88. trumpa duona, nuo žalio pėdo ... prarasi 237. pyragas vienai dienai, o duona visados 238. pyragas ... neturėsi – duonos neregėsi 957. darbininkui žmogui visuomet duona su medum ...


Kiti

... mokos, išmoksta, kai nebereikia gyvent 2. žmogui pergyvent gyvenimą – tai ne lauką ... šaukti 5. žmogaus gyvenimas – kaip viena diena 6. vyro gyvenime laimingos dvi dienos ... 25. vagies lengva duona, bet trumpas gyvenimas 26. užkurio gyvenimas nepavydėtinas ...


Kiti

... . Atlėkė paukštis be sparnų, įkando žmogui be dantų. (Kulka) Ant aukso ... ) Dieną žiopsau, naktį laikau už apykaklės. (Gembė) Dieną pilna, naktį tuščia. (Kojinė) Dieną ... ) Tuturs kepers, nelėk – pavysiu. (Akėčios) Trumpa, stora moterytė trim juostom susijuosus ...


Merfio dėsniai

... dviese. Tostas darbe turi būti trumpas. Kaip pietų pertrauka. Pati pirmoji ... , bus sunku praleisti dieną įvairiai. Išgėrei ryte – visą dieną laisvas. Vakar taip ... . Degtinė žudo liaudį. Tačiau vienam žmogui ji nieko nepadarys. Gerti pradėjo ...