Dainų tekstai (žodžiai)

... , žodis degins kaip liepsna Neužges židinys, mūsų laimė tamsoj nepaklys. Kaip ... , žodis degins kaip liepsna Neužges židinys, mūsų laimė tamsoj nepaklys. Pažiūrėkim ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... už mus Priedainis: Bet namuos – židinys, Virduly – arbata Mylimoji, kuždėk man ... naktį bet ką Bet namuos – židinys, Virduly – arbata Mylimoji, kuždėk man ...


Vestuviniai sveikinimai

Baltas nuotakos rūbas, rūtelės... Ir gyvenimas naujas prieš jus. Bet tyresnis už baltąjį rūbą Tai šeimos židinys nuoširdus. Jis skaidrus! Tegul niekas nedrįsta Sužaloti, apnuodyti jį! Tegul neša jis visad jaunystę, Žvaigždele tegul spindi kely.


Vestuviniai sveikinimai

... liepsnojančia šeimynine darna. Tegu gerumo židinys lydės daugybę metų, Ramybe ir ...


Gimtadienio sveikinimai

O meilė juk suartina krantus, Ji net didžiausius viesulus nutildo. Tebūna Jūsų židinys jaukus – Taurė jaunystės džiaugsmo prisipildo!


Vestuviniai sveikinimai

Užtenka žodžių - te jausmai pripildo, Dienas kaip krištolas, kaip snaigė savo tyrumu, Te Jūs troškimai, svajos, siekiai išsipildo, Te židinys sušildo, kai bus abiem sunku.


Naujametiniai SMS sveikinimai

Užtenka žodžių - te jausmai Taures pripildo, Kaip krištolas, kaip snaigė Savo tyrumu. Te Jūs troškimai, svajos, Siekiai išsipildo! Te židinys sušildo, kai sunku.


Vestuviniai sveikinimai

... niekad neužgestų jūsų sukurtas šeimos židinys.


Naujametiniai sveikinimai

Užtenka žodžių - te jausmai Taures pripildo, Kaip krištolas, kaip snaigė Savo tyrumu. Te Jūs troškimai, svajos, Siekiai išsipildo! Te židinys sušildo, kai sunku.


Kiti

Linkiu, kad niekad neišblėstų jūsų mylinčių širdžių ugnis, kad niekad neužgestų jūsų sukurtas šeimos židinys.