Užuojautos bei nuoširdūs užuojautos žodžiai sunkią netekties valandą. Pareikšk užuojautą tinkamai parinkęs nuoširdžius užuojautos žodžius.


Pasakyk, saulele, kodėl žemė tyli,
Kai brangiausią žmogų atima iš mūsų?
Erškėčiuotą kelią eitum,
Kad tiktai sugrįžtų vėlei į namus.
Tokia skaudi ir netikėta ši mirtis.
To sopulio niekam neišmatuoti.
Gyvybės kainą žino tik mamos širdis,
Kuri nemoka imti, o tik duoti.
Gyvenimas negailestingas,
Nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia
Brangiausius mums ir artimiausius iš visų.

Nuoširdžiai užjaučiame..
Nukritusi medžių rasa tegul vilgo Tavo poilsio vietą.

Mums ašaros vilgo veidą, kai į paskutinį kelią išlydim.


Išėjo... iš kur negrįžta niekas, Palikęs svajones, godas, namus... Visiems širdy gėla gili išlieka Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.
Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė mylimą sūnų, vyrą, tėvelį...
Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame jo artimiesiems.

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvartą sušildytų, paguostų…
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy,
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.


Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą - Brangaus žmogaus juk niekas negrąžins. Tušti namai švies netektim iš tolo, Nors grįžti ten skubėsit su viltim.
Visada mama liks su Jumis,
Nors žodžiais ir neprakalbės:
Pavasarį - žieduos švelniuos,
Rudenį - lapų šlamesy.