Kiti

... pavasaris pirmojo griaustinio metu apvaisina žemę, o atėjus sausrai, kai požemio ... ženklą, kurį pamatę nelabieji skradžiai žemę prasmegdavo. Pyko nelabieji ant ... vėl pasižiūrėjo į žemę krimsdamas dangaus riešutus. Matydamas iškamuotą žemę, Praamžius metė į ją ...


Kiti

... žičlyvas 20. žmogus žemėje tik pakeleivis 21. žmogus žemėje nevalnykas 22. žmogus ... . žemės žmogaus trumpas paviešis 215. žemės kvapas peni žmogų 216. želmenį kelia žemė ... žemę išdirbsi, blogus namus sutvarkysi, bet blogo žmogaus nesutaisysi bloga žemė išdirbti ...


Kiti

... sūnus greitas, duktė akla. (Dangus, žemė, vėjas, naktis) Auksu mesta, ... mindo. (Sniegas) Liūtas kriokia, visa žemė dreba. (Perkūnas) Manęs dažnai laukia ... vaikštinėja. (Saulė) Skrenda, skrenda, bet žemėn nenusileidžia. (Debesys) Sukarpyta, sudraskyta, laukuose ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... balandžiai – Radži Mano žemei nėra krašto ... žemėj kelių Žemėj kelių, šviesių ir plačių Plačių ir šviesių Žemėj kelių Mano žemėj dainos skamba Žemė saulės ... žemėj kelių Žemėj kelių, šviesių ir plačių Plačių ir šviesių Žemėj ...


Kiti

... . žemės valakas, rugių takas, duonos lig četvergo 15. žemės nearsi – duonos nevalgysi 16. žemė kietėja nuo šalčio, duona žiedėja nuo senumo 17. žemę ... – juoda duona 625. juodoj žemėj balta duona auga 626. ...


Apie Užgavėnes

... jog senmergių nevaisingumas galįs persiduoti žemei motinai, ir ji negalėsianti ... nevedusias, norėta parodyti, kad jie žemei motinai negalėtų turėti įtakos. Persirengėliai ... o seniau dvasiomis nuvyti ir pažadinti žemę iš stingulio. Pasilinksminimai Apėję ...


Kiti

... , paukščiams oras, o žmogui visa žemė priklauso 5. žmogus – ne akmuo, ... 56. vandeny vėžys, o ant žemės meška – nėra sutvėrimo gyvesnio ... . skiriasi kaip vanduo nuo žemės 133. šitais naščiais neilgai ... vandenio 368. ištroškęs kaip žemė vandens 369. ištrauk šunį ...


Kiti

... , o vidury vinis. (Žirklės) Du kurmiai žemę verčia. (Arklas) Didelis paukštis storu ... žemėje. (Varpas) Gyslos tampos, gaurai kratos, plikas kiškutis šokinėja. (Audžia) Galva žemės ... . (Kelias) Kai žemėje buvau, visi mindė, kai iš žemės išėjau – kietu akmeniu ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... žemė – Marijonas Mikutavičius Vėl eilinė diena, ... kas man išeina.. Čia.. Mano žemė, mano žemė – mano dangus. Mano kelias ... kas man išeina.. Čia mano žemė, mano žemė, mano dangus. Mano ... mano metai vėlei nauji. Mano žemė, mano žemė, mano dangus. Mano kelias ...


Kiti

... dievas – guodulis 21. žmogui duota žemė, o mėnulis – dangui, o dangus duotas ... duoda, o marčią – velnias 27. žemė plati, Dievas bagotas 28. ... dievas danguj, viena motina žemėj 31. yra Dievas – visi ... 500. neduok, Dieve, svetimai žemei mano kaulius aprausti 501. ...