Gražiausi sveikinimai ir palinkėjimai visoms progoms. Pasveikink savo artimuosius, draugus ar kolegas įvairiomis progomis.


Kiti

Antras bandymas nevertas nė pusės varioko (Čanų).

Kiti

Širdis įpranta tikėti tuo, ką įpranta sakyti lūpos. (Š. Bodleras)

Kiti

Niekada negalima valgyti nuo peilio ar jį nulaižyti, nes kitų žmonių atžvilgiu būsi piktas.


Kiti

Tik vieną kartą metuos šventė,
Kuomet susirenkam visi.
Bet norisi mums taip gyventi,
Kad jaustumės ne vieniši.

Gyvenimas balnojo žirgus —
Palikome senus namus…
Bet vis dažniau širdis suvirpa
Sugrįžus pas brangius Tėvus.

Visus mus sieja vienas kraujas —
Gyvybės saitai amžini…
Seneliai šaukti nesiliauja,
Tetų ir Dėdžių mes širdy.

Mūs Mamos — Seserys gražuolės,
Tėvai — tai Broliai ąžuolai.
Todėl įstatymas galioja:
Kasmet sugrįžki, kur gimei!


Kiti

Tavo didelės šventės proga
linkime Tau daugybės planų įgyvendinimo
ir svajonių išsipildymo,
atkaklumo — siekiant užsibrėžtų tikslų,
valios tvirtumo — idėjų sprendimuose,
nuolankumo — prieš vyresnius žmones,
pritarimo — prašantiems Tavo pagalbos,
atlaidumo — besigailintiems,
meilės — savo šeimai,
ištikimybės — savo meilei
ir daug, daug sėkmės, sveikatos ir laimės.
Mes mylime Tave ir jaučiamės laimingi,
kai Tau sekasi.


Kiti

Afrikiečių patarlės ir priežodžiai. Afrikiečių posakiai.

 1. Atoslūgis atoslūgio nekeičia: juos skiria potvynis. Atsisuk veidu į saulę ir šešėlis liks tau už nugaros.
 2. Jei turi problemą ir negali jos išspręsti vienas, pažadink ją.
 3. Jeigu nori nueiti greitai, eik vienas; jeigu nori nueiti toli – eik kartu.
 4. Kai drambliai pešasi, kenčia žolė.
 5. Kai paukštis nori grįžti namo, jis skris net tada, jei nukirpsi jam sparnus.
 6. Liūto vedama avių armija lengvai įveiks avies vadovaujamą liūtų kariuomenę.
 7. Nedėkingumas anksčiau ar vėliau pražudo savo šeimininką.
 8. Niekas nenušluostys tavo ašarų, išskyrus tavo paties ranką.
 9. Paliko namie balandėlę ir išėjo į gatvę su krokodilu.
 10. Paveldėtas turtas – blogio šaltinis.
 11. Savo tikrą draugą laikyk abiem rankomis.
 12. Tas, kuris atleidžia, užbaigia ginčą.
 13. Tas, kuris klausia, nepames savo kelio.
 14. Tik kvailys testuoja vandens gylį abiem pėdom.
 15. Tikėti – tai žvelgti anapus horizonto.
 16. Vaikui užauginti reikia viso kaimo.
 17. Žodžiai – gerai, bet vištos geriau, nes deda kiaušinius.

Kiti

Šeimos dainos – taip pavadintos apibrėžtos funkcijos neturinčios dainos apie šeimos narių ir artimųjų santykius, neįėjusios į vestuvių ir krikštynų dainų grupes. Šios dainos, kaip ir meilės, karinės-istorinės ir dar kai kurios kitos, išskirtos tematikos pagrindu. Jose kalbama apie gyvenimą tėvų namuose tarp brolių ir seserų, rengimąsi vesti, nuotakos rinkimąsi, vyro ir žmonos santykius bei sunkią marčios dalią. Šeimos dainų grupei taip pat priklauso mirties, našlystės ir našlaičių tematikos dainos. Tokia tematika šeimos dainas susieja su vestuvių, darbo, meilės, moralistinėmis dainomis, daugelis našlaičių dainų motyvų artimai siejasi su laidotuvių raudomis. Tik visos šios grupės kartu atspindi bendrąją šeimos gyvenimo tematiką liaudies dainose. Kaip gan vientisa šeimos dainų grupelė išsiskiria dainos apie ištekėjusios sesers ir jos brolių santykius (ši tematika populiari tik rytų Lietuvoje).

Šeimos daina “Oi beržel beržel”:

Oi beržel beržel,
Berželi mana,
Ar gerai ca tau augcie? (3×2)

Vis gerai būtų,
Vis gerai būtų,
Kad taliau no kelalio. (2×2)

Piemenai gana,
Šakelas lauža, –
Mani žalių vytena. (2×2)

O sasiul sasiul,
Sasiula mana,
Ar gerai ca tau būcie? (2×2)

Vis gerai būtų,
Vis gerai būtų,
Kad taliau nuo kačemelių. (2×2)

Susiedai eina –
Mieliulį veda,
Mani jaunų dziovena. (2×2)


Kiti

Kovo 25-oji – Apsireiškimo Marijai diena. Tai krikščioniška šventė, kurios metu pagerbiamas Marijos paklusnumas Dievui.


Kiti

Rugsėjo 28 diena paskelbta Pasauline pasiutligės diena. Šios dienos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į pasiutligės grėsmę žmonėms ir gyvūnams. Pasiutligė – virusinė liga, kuria gali užsikrėsti gyvūnai ir žmonės.


Kiti

Genijų uždavinys yra aprūpinti kvailius idėjomis dvidešimtčiai metų į priekį. Luji Aragonas