Kiti

... išsprogtų 360. geriau vienas protingas negu trys kvailiai 361. geriau uošvis protingas negu maldingas 362. geriau tarp kvailių būt ... kvailų 368. geriau negražiam, bet protingam būti 369. geriau klausyti protingo žmogaus ...


Kiti

... užduoda. 19.Geriau atviras priekaištas, negu paslaptingas pyktis. 20.Geriau būti ... 28.Geriau žvirblis rankoj, o ne briedis girioj. 29.Geriausi rūbai nauji, geriausi draugai – seni. 30.Geriausia dorybė iš visų ...


Kiti

... kulka neperskirs 173. geriausiu draugu nepasitikėk 174. geriau su teisybe laimėt priešininką ... (skatikų) 176. geriau šimtas draugų negu vienas priešas 177. geriau prastots, negu blogų draugų apstots 178. geriau būti vienam ...


Kiti

... nereikia 288. geriau vienas protingas negu trys kvailiai 289. geriau tarp ... geriau neturtėliu negu kvailiu 297. geriau mokytam biednam nekaip turtingam kvailam 298. geriau ... pagyrimo 299. geriau išmintingas papeikimas kaip kvailas pagyrimas 300. geriau ant ...


Kiti

... žmogus kur geriau 3. žuvis ieško kur giliau, o žmogus, kur geriau 4. žuvis genda ... . geriau žmogui, negu žydui 747. geriau žmogui vienybėj, negu dviem negadnybėj 748. geriau žmogui vienybėj negu dviem negadnybėj 749. geriau šunį erzinti ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... homini tempus utilissimus. (Publilius) Laikas – geriausias patarėjas žmogui. Contra vim ... est. Geriausias maisto prieskonis – alkis. Optimum medicamentum quies est. (Celsus) Geriausias ... Geriau mums mirti, negu vergauti. Præstat sero, quam nunquam. Geriau ...


Kiti

... peikti, nei pačiam juos geriau nuveikti 382. lengvas darbas ... geriau vienas geras darbininkas, negu dešimt blogų 671. geriau sunkus darbas, negu lengva išmalda 672. geriau poilsis darbe negu pavojus turte 673. geriau dirbant ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... tarkuotos morkos – galvok. Bet tik geriau tiktai tyliai, tyliai, tyliai – praeik ... nukrito pernykščiai sparnai? Hei, nekalbėkim geriau apie tai. Ir istorija antra ... geriau apie tai. Nekalbėkim geriau apie tai, Nekalbėkim geriau apie tai, Pakalbėkim geriau apie ...


Kiti

... geriau duonos iki soties negu mėsos šventėm 729. geriau duoną valgyti, negu badauti 730. geriau duoną valgyt blogo vyro, o ne gero vaiko 731. geriau dirbti, nekaip elgetauti, geriau duoną valgyti, nekaip ...


Kiti

... geriau poilsis darbe negu pavojus turte 287. geriau neturtėliu negu kvailiu 288. geriau mokytam biednam nekaip turtingam kvailam 289. geriau ... . geriau būti neturtėliui teisingam, o turtingam neteisingam 291. geriau ...