Posakiai ir sparnuotos frazės

... accipere est libertatem vendere. Malonę priimti – laisvę parduoti. Bene habere corpore ... Honores mutant mores, sed raro in meliores. Aukštos pareigos keičia įpročius, bet retai ...


Kiti

... greitas darbas – šuniui 642. greitas darbas – šuniui 643. greitas darbas – kreivas vaikas 644. greitas darbas – aklas gimsta 645. greitai ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... balsą sprendžiant visuomenės reikalus, neatiduoti šio balso, pirma neaptarus reikalo su ... G. V. F. Hėgelis. Moteris geba svajonę paversti realybe. – V. Megrė. Moterys ginasi puldamos, o ... Moteris turi rengtis taip, kad vyrui norėtųsinurengti. Nei viena ...


Merfio dėsniai

... greitai ir labai tikslias klaidas. Variacija: Kompiuteris – įrenginys pagreitinantis ir automatizuojantis žmogaus klaidas. Kompiuteris – tai elektroninis įrenginys ...


Kiti

... , vandeniu nepasiremsi 86. turtu nepasidengsi, vandeniu nepasiremsi 87. ... rėteliu vandenio nepasisemsi 119. su rėčiu vandens per vestuves atneš 120. su rėčiu ... rėžti botagu 144. rezginėm vandenio neprineši 145. regzčiais vandens nešti negalima 146. rėčio ...


Kiti

... paleidžia 518. lietaus būrys pereina, o liga žmogui nepereina 519. lengviau su ... išmanytas 683. iš kepurės negali pažinti žmogaus, reikia žiūrėti, kas po kepure 684. iš ... suteršia 725. greitai žmogus užaugi, dar greičiau pasensti 726. greičiau adatą šieno ...


Merfio dėsniai

... . Jei kažką reikia skubiai padaryti, kreipkitės į tą, kuris ... Reputacija – tai, ko kiti nežino apie jus. Reputacijai svarbu užmojis, o ne rezultatas ... (Margaret Tečer) Sekretorių skaičiaus padidėjimas įstaigoje tiesiogiai proporcingas susisiekimo su reikiamu ...


Kiti

... pluta 111. velnio plauką turėti 112. velnio perėtas, o velnienės žindytas 113. ... rėkia lyg velniai šonus vanotų 433. rėkia kaip velnias žvirblio kariamas 434. rėkia kaip velnias blauzdas laužtų 435. reikalingas ...


Merfio dėsniai

... Realizacijos reklamą nei prekę, turinčią šią savybę. Fosterio reklaminių ... . FOSTERIO REKLAMOS super uždavinys: Reklama reikalinga prekėms, nes jos: a) mažai kuo skiriasi viena nuo kitos; b) daugeliui žmonių nereikalingos ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... kur reiks tas mergas dėt – Sadūnai Oi, kur reiks tas ... , kur reiks tuos bernus dėt? Oi, kur reiks tuos bernus ... , kur reiks tuos bernus dėt? Oi, kur reiks tuos bernus ... , kur reiks tuos diedus dėt? Oi, kur reiks tuos ... , kur reiks tuos diedus dėt? Oi, kur reiks tuos ...