Kiti

Lietuvių liaudies patarlės apie velnią.

1. turis tris grašius ir berlinką, ir velnio šūdą trilinką
2. žydui nagai, velniui ragai
3. žydas, nors ir kažin kaip geras, bet vis velnią mislija
4. žydas pats teisingasis sulig velniu
5. žydas mergą jojo, velnias keravojo
6. žvengia kaip velnio kumelys
7. zulna kaip velnias kanapes
8. žmona aršiau velnio
9. žmogus žmogui yra velnias
10. žmogus visais laikais daugiau prie velnio kritęs
11. žmogus šaudo, o velnias kulkas gaudo
12. žmogus pinigus renka, velnias piniginę siuva
13. žmogus lig trijų dešimtų metų pats ženijas, nuo trijų dešimtų lig keturių dešimtų ženija žmonės, nuo keturių dešimtų metų ženija velnias
14. žmogus bagotas, tik velnias biednas
15. žmogus ant krūvos, velnias iš krūvos
16. žiūri kaip velnias pro tvorą
17. žiūri kaip velnias į varlę
18. žiūri kaip velnias į savo motiną
19. žiūri kaip velnias į kunigą
20. žiūri kaip velnias į gegužę
21. žiūri kaip velnias į bažnyčią
22. žiūri kaip velnias į apšiktą lentą
23. žiūri akis išvertęs, lyg velnias ant varlės
24. žiūrėk į altorių, ne į velnio subinę
25. žiopso kaip varna, velnią prarijus
26. žilė galvon, velnias uodegon
27. žentas už velnią artimesnis
28. žentas su ragais, marti su velniais
29. žentą Dievas duoda, o marčią – velnias
30. žemė – pekla, žmonės – velniai
31. žegnojasi kaip velnią pamatęs
32. žegnojas, o širdy velnią nešiojas
33. žabarėlio nematę velnius taiso
34. yra bala, yr velnių, auga merga, bus bernų
35. yra bala, bus ir velnias
36. yra bala – bus ir velnias, yra karčema, susiras ir žydas
37. yla maiše, žmogus velnio kaily tai nerimsta
38. yla ir velnio maiše nenurimsta
39. vyras už velnią gražesnis, ir gražus
40. visus velnius sušaukti
41. visus velnius pro pakaušį išvaryti
42. visur tas pats velnias
43. visų velnių ragai vienodi
44. visos bobos velnių priėdę
45. visi velniai, visi raguoti
46. visi velniai vienodi
47. visi velniai tokie, visi gauruoti
48. visi velniai sulindo į vieną kamarą
49. visi velniai su užriestomis uodegomis
50. visi velniai su ragais, mažieji su ragučiais
51. visi velniai ponai bajorai, visi bajorai velniai
52. visi velniai juoksis
53. visi velniai juodi, nė vieno nėr balto
54. visi velniai juodi
55. visi velniai iš galvos digs
56. visi velniai ir visi raguoti
57. visi velniai ir visi patinai
58. visi velniai – visi muzikantai
59. vilko neišmokysi švelniai su avelėm elgtis
60. vilko dėta, velnio perėta
61. vilkas meldžias, kad sugautų, švelniau pleškis, kad apgautų
62. viensėdy velniai sėdi, o ūlyčioj kožnoj gryčioj
63. viens, du, trys! eina visi trys – girtuoklis, velnias ir mirtis
64. viens ant Telšių, kits – po šimtą velnių
65. vieno velnio molevoti
66. vienas velnias, o kitas šėtonas
67. vienas velnias išėjo, o kitas toks parėjo
68. vienas velnias ariamas, kitas akėjamas
69. vienas traukia, kitas velnio laukia
70. vienas traukia, devyni velniai laukia
71. vienas tiki Dievą, kitas – velnią
72. vienas mieras yra: ar vokietis, ar velnias
73. vienas biesas išėjo, o kitas atėjo
74. vienam Dievas geras, kitam velnias
75. vieną velnią regėti
76. vieną velnią išmuša, dešimt įmuša
77. viena boba už devynis velnius atkusina
78. vesk velnią į bažnyčią, vis velniu liks
79. veltui išleistas pinigas – velniui džiaugsmas, žmogui žala
80. velnius dirbi – vartos tėvai grabe
81. velniukas ant liežuvio galo šokinėja
82. velniui ragų negi nulauši
83. velniui ragai lūžta
84. velniui neprikeiksi, dievui nepripoteriausi
85. velniui neprigriešysi, gaspadoriui nepridirbsi
86. velniui katiliukas, o man pinigai
87. velniui ir vagis brangus
88. velniui ir lingynai vieškeliais nusėti
89. velniui dūšią užrašyti
90. velniui apinastrio neužmausi
91. velnių venteris
92. velnių velnias
93. velnių priėdęs
94. velniu pasisiūti
95. velniu kaustytas
96. velniu buvęs angelu nepaliks
97. velniu apsigimęs, velniu pasisiuvęs, velnias ir bus
98. velniu apsėsti
99. velnio žagrė, velnio jaučiai
100. velnio vestuvės, velnio ir laidotuvės
101. velnio veislė
102. velnio vaikas
103. velnio užpečkyje
104. velnio šūdą gauti
105. velnio sėklos nereikia sėti – pati dygsta
106. velnio rogės
107. velnio ragus galėtų nusilaužyt
108. velnio ragai, katės nagai
109. velnio pristotas
110. velnio pluta
111. velnio plauką turėti
112. velnio perėtas, o velnienės žindytas
113. velnio neštas ir pamestas
114. velnio nereikia ieškoti – jis pats ateina
115. velnio nenušausi, šešėlio nesugausi
116. velnio neišmokysi
117. velnio nebijau, o nuo žmogaus blogo neatsiginsi
118. velnio nasrai
119. velnio muštas, velniui nepasiskųsi
120. velnio monai
121. velnio miltais nieko neiškepsi
122. velnio macis ant žemės auga, sūdna diena už durų
123. velnio klausysi – į peklą įves
124. velnio išspirtas iš kelmelio
125. velnio iš giesmės neišmesi
126. velnio dėta
127. velnio darbai, žmonių griekai
128. velnio bitės, velnio ir medus
129. velnio bijok ir iš bažnyčios neik
130. velnio batai negirgžda
131. velnio ant kupsto dirbtas
132. velniašūdis su pipirais
133. velnias, ponas ir klebonas – visi lygūs nevidonai
134. velnias, ne gegutė, kad žiemą kukuoja
135. velnias, melninkas ir pavydelninkas – visi trys bičiuliai
136. velnias, įvarytas į bažnyčią, poterių nekalbės
137. velnias žino
138. velnias vyžas nuplėšė, kol juos į porą suvedė
139. velnias visur budi, niekad nemiega
140. velnias vis kalčiausias
141. velnias velniui rankas mazgoja
142. velnias velniui nesirodo
143. velnias velniu ir smirda
144. velnias velnio negundo
145. velnias velnią pažįsta
146. velnias velnią gina
147. velnias vaikus supa
148. velnias už velnio tęsia
149. velnias už apykaklės uodegą laiko
150. velnias uodegą uždėjęs laiko
151. velnias uodegą pakišo
152. velnias turės vienu nagu mažiau
153. velnias tau tevergauja, ne žmogus
154. velnias sutvėrė
155. velnias subinę uosto
156. velnias su žiburiu ieško
157. velnias sprandą nusisuktų
158. velnias smala sotus
159. velnias sėjo, velnias ir pjauna
160. velnias savo, popas savo
161. velnias šaudo, Dievas kulkas gaudo
162. velnias sau, boba sau
163. velnias ropes sėjo ir ropinių atsižadėjo
164. velnias ropes sėja į vagas
165. velnias raitas joja ant girnų
166. velnias poną peklon nujotų
167. velnias per pagautinę išnešė
168. velnias pavažiuos karietą
169. velnias pašienavo
170. velnias pakaušy sukas
171. velnias nemiega
172. velnias nematai ir vainiko, bet tik gerai atsitiko
173. velnias neims, ponas suvalgys
174. velnias neims, dievui nereikia
175. velnias matos
176. velnias mamos už dyką nejoja
177. velnias kojose
178. velnias koją gali nu(si)laužti
179. velnias kazoką šoka
180. velnias juoksis
181. velnias įsuko uodegą
182. velnias iš maišo
183. velnias ir apie kunigus sukas
184. velnias į vežimą įlipo
185. velnias į užpakalį bezmėną kabina
186. velnias į uodegą įkibęs
187. velnias gimė, velnias ir dvės
188. velnias geras tik sau
189. velnias galvoj ženijas
190. velnias gali nunešti
191. velnias dvare gimė, klebonijoje užaugo
192. velnias dūšios, o šuo skolos neturi
193. velnias bobutę maloniau vežė negu tu mus
194. velnias bijo šermukšnio
195. velnias bijo kryžiaus, o pijokas limonado
196. velnias baikštus – kryžiaus bijo
197. velnias ar šėtonas – tai vis tas pats ponas
198. velnias ant uodegos nuneš
199. velnias anam ir už kailio užlindęs
200. velnias aną šienaus
201. velnias – ne gegutė
202. velnias (ne)raus
203. velnias (ne)griebs
204. velniais perkūnais svaidytis
205. velniais ir siratom pekla grįsta
206. velniai veseliją kelia
207. velniai vaikus veda
208. velniai nematė
209. velniai lenda per subinę
210. velniai geldele sūpuoja tavo motiną
211. velniai dūšią neša
212. velnią užrušink, pekla užsikurs
213. velnią sutrupintų
214. velnią su vaikais gali išvirti
215. velnią su ragais gali parsinešti
216. velnią prarijęs
217. velnią mislyti
218. velnią ir arklio šūde pažinsi
219. velnią girk negyręs – šventu nebus
220. velnią gali ištupėti
221. velka kaip velnias veršeną
222. vėjo vaiko tai nė velnias nesulaiko
223. vėjas kaip į velnio veselią
224. veizi lyg velnias į vėdarą
225. veidrodis nekaltas, jei snukis velnio kaltas
226. veidelis kaip aniuolio, o akelės velnio
227. vedžionė už mergos, o merga velniui už uodegos
228. vedžioja velnias už nosies ragu užkabinęs
229. veda, kur velnias savo nuoyaką vedė
230. važiuoja kaip velnias peklą uždegęs
231. važiuoja kaip velnias ant ožkos
232. varo kaip velnią pūkuotą
233. vargsta kaip velnias su negyva pempe
234. vargsta kai biednas velnias
235. valioja kaip meška velnią
236. valio dalgis, valio kots, ko nepjauni, velnio šmots?
237. vaiposi kaip velnias po kryžium
238. vaiposi kaip ragana prieš velnią
239. vaikui puolant, aniuolas padušką pabruka, seniui krintant, velnias akmenį pakiša
240. vaikas mergai pirmas nuo Dievo, antras nuo svieto, trečias nuo velnio
241. vagies velnias nerinks
242. užsodino kaip velnią ant pinigų puodo
243. užsirioglino kaip velnias ant altoriaus
244. užsigyliavo kaip šunys prieš velnią
245. užsigeidė kaip velnias peklą degti
246. užmuši vieną uodą, tai velnias paleidžia visą puodą
247. užkibino kaip velnią iš pelkės
248. uždusęs kaip velnią vijęs
249. uždūmė kaip velnias ežerą
250. uždirbo kaip velnias senu žydu
251. uždaryk velniui duris, tai įšoks per aukštinį
252. uždaryk aukštinį, tai velnias pro plyšį
253. už velnią gražesnis, ir gerai
254. už rublį ir velnias šoka
255. už pinigus kunigas ir velnio bobutę palaidos
256. už pinigus kunigas ir velnią dangun nuvaro
257. už pinigus ir velnias šoka, už dyką niekas perausį nešeria
258. už pinigus ir velnias šoka
259. už pinigus ir velnias poteriauja
260. už pinigus ir iš velnio nagų išsipirksi
261. už pinigus gali ir velnią nupirkti, ir angelą
262. už mergą velnias kenčia
263. už litą ir velnias kazoką šoka
264. už kipšą geresnis, už velnią piktesnis
265. už kaunierio velnių pilna
266. ūsai kaip velnio grikiai
267. uodega kaip velnio botagas: ir sumezga, ir atamezga
268. ūlyčioj – Dievas gryčioj, o vienasėdy velnias sėdi
269. učijos ant kunigo, ant velnio išėjo
270. Tyrelio velnias atjojo
271. tylus kampas velnius veisia
272. tylūnas tyli – velnią galvoja
273. tylioje baloje velniai maudos
274. tuščioj galvoj velnias krikštynas kelia
275. turtuoliui ir velnias į košės bliūdą šika
276. turtuolis pinigus renka, o velnias mašną siuva
277. turtuolio vaikus ir velnias supa
278. turtingam ir velnias padeda
279. turtingam ir velnias duoda, ir dievas padeda
280. turtą velnias pašienavo
281. turint velnią, šėtono nereikia
282. turi kaip velnias pelų
283. tupi kaip velnias ant ragažės
284. tupi kaip velnias ant bokšto
285. tu pelnysi savo raštu, kiek velnias senu žydu
286. trys didžiausi kaltininkai: kunigas, velnias ir moteris
287. trankosi kaip velnias, perkūno genamas
288. trankosi kaip velnias po pragarą
289. trankosi kaip velnias po kubilą
290. trankosi kaip velnias iš vieno kiemo į kitą
291. toks velnias juodas, toks baltas
292. toks kaip pipirų velniukas
293. tokia giminė kaip šunies subinė
294. tokia boba tik velniams baidyti
295. tokią bobą tik dėti armoton ir šauti į velnių pulką
296. tokį suvyniok į pakulas, įdėk į armotą ir šauk į velnių būrį
297. titinasi kaip velnias prieš debesį
298. tiršton košėn ir velnias taukų deda
299. tinginiui ir velnias padeda
300. tingėjimas yra velnio priegalvis
301. tik velnio su ragais trūksta
302. tik velnias žino, ką kalba
303. tik užsidėk virvę – velnias tuoj pasmaugs
304. tiek velnias, tiek biesas -abudu juodu
305. tiek su ponu, tiek su velniu
306. tiek paguldžius, tiek pastačius, ale šimtą velnių mačiu
307. tiek kiaulei grybas, tiek velniui žydas
308. tiek devyni velniai, tiek viena boba
309. tėvo ir motinos rankos ir mušant švelnios
310. ten ir velnias su kačerga
311. ten ir pats velnias neįvarytų
312. teisybė taip, kaip šikšnosparnis velnio paukštis
313. tegul jau bus tavo velnio uodega ilgesnė
314. tegul bus tavo velnias juodesnis
315. tegu būna Dievui žvakė, velniui kačerga
316. tąso kaip velnias varlę
317. tarnauk vienam – Dievui ar velniui
318. tamsiame raiste velniai veisiasi
319. tai man pakalenija – devintas vanduo, kur velnią prausė
320. šypsosi kaip papirktas velnias
321. svietas griekais, pekla velniais pereina
322. šventos dienos darbus užsirašo velnias skarbus
323. šventės darbas velniui reikalingas
324. susiruošė kaip velnias po Visų Šventųjų šluotų rišti
325. susirietė kaip Vincento velnias
326. susiraukė kaip velnias ant savo vaikų
327. susidraugavo kaip velnias su senu žydu
328. surišt į kūlį ir šaut į velnių būrį
329. šuo – Dievo sutvėrimas, vilkas – velnio pramanymas
330. šuns balsas pas Dievą, vilko – pas velnią
331. šumija kaip velnias gorčiuj
332. suklysti žmogui įgimta, bet, pamačius klaidą, nesitaisyti, tai jau velniška
333. suklysti žmogiška, klaidoj pasilikti – velniška
334. sukiša kaip į velnio maišą
335. sukasi kaip velnias apie mergą
336. šūkaloja kaip velnias raiste
337. sugaudysi bobą mieste kaip velnią raiste
338. su žmogum visaip, su velniu niekaip
339. su vokiečiais susidėsi, velniui dūšią pažadėsi
340. su velniu vienų metų
341. su velniu susidėti
342. su velniu susidėjus ir velnio naštą neši
343. su velniu ropių nepasėsi
344. su velniu prasidėk ir pats velniu paliksi
345. su velniu obuolių nepasidalinsi
346. su velniu nesiimsi
347. su velniu neik į vieną lovą gulti
348. su velniu iš pusės
349. su velniu ilgai neūbausi
350. su velniu draugavęs dangų negausi
351. su velniu bulvių nekepsi
352. su velniais ir su kelmais sumaišyti
353. su sena boba kupčiauti, tai kaip su velniu obuoliauti
354. su pinigais ir velnią ant stogo užvarysi
355. su pačiu velniu susitarti
356. su kipšu vienų metų
357. su kiekvienu žodžiu velnias iš burnos išskrenda
358. su Judošium vienų metų
359. su Dievu darban, su velniu smuklėn
360. su čėsu – kaip velnias po Visų šventų vantauti
361. su biesu susigiminiuoti
362. su auksu ir dievą papirksi, ir velnią apgausi
363. stumdo kaip pupų velnią
364. spokso kaip velnias į sausą grūšią
365. spąstuose ir velnias meilus
366. šokinėja velnias prisišikęs kelnes
367. šokinėja velnias po bajoro kelnes
368. šokinėja kaip velnias po bajoro kelnes
369. šoka kaip velnias kazoką
370. šoka kaip velnias balą uždegęs
371. šnypščia kaip lingė, neša kaip velnias
372. šneka kaip žmogus, mislija kaip velnias
373. smirda kaip velnio šūdas
374. skūpus sutvėrimas – velnio pragėrimas
375. skūpus sudėjimas – velnių pragėrimas
376. skūpus sudėjimas – velnių pragėrimas
377. skūpuolis pinigus renka, velnias mašną siuva
378. skubų darbą velnias renka
379. skubos darbą velnias renka
380. skuba kaip velnias peklos gesinti
381. skuba kaip velnias į peklą
382. skolini – angelas, prašai skolos – velnias
383. skolą tai išmislijo Dievas, o atidavimą velnias
384. skirsto kaip velnias varnus
385. siusti be velnio
386. siunta kaip velnias parugėj
387. siūlosi kaip velnias į kūmus
388. šitos šalies pajauniai visi juodi kaip velniai
389. siratos važiuoja velnio ratais
390. siračiukas – velnio ratukas
391. šimtas velnių nepavytų
392. šimtas velnių išėjo, tūkstantis parėjo
393. sidabrinė yla ir velnio maišą perduria
394. sidabrinė yla ir velnią nuduria
395. sidabrinė kulka ir velnią nušauna
396. šėtonas velnius bara
397. šermukšninė lazda ir velnią iš jaujos išvaro, bet bobos geresne nepadaro
398. seniui šokant velnias juokiasi
399. senam velniui ragų nenulauši
400. senam šlaite ir velniui nesmagu
401. senam pečiuj velniai kūrena
402. senam krosnį velnias kūrena
403. senai mergai nė velnias galvos neapsuks
404. sena merga ir velniui ant kaklo kabinsis
405. šėlsta kaip velnias arduose
406. sėdo kaip velnia į pipirus
407. sėdi kaip velnių karalius
408. sėdi kaip velnias užpečkėje
409. sėdi kaip velnias ropėse
410. sėdi kaip velnias pupose
411. sėdi kaip velnias pekloj
412. sėdi kaip velnias karietoj
413. sėdi kaip velnias ant akmens
414. sėdėdamas nesūpuok kojų – velnio vaikus supi
415. savo velnio nesimeta
416. savo namuose, o velnio naguose
417. šaukia kaip velniui žydą nutempus
418. saugokis pono ir velnio
419. saugokis kaip velnio
420. saugok kaip nagas, kad velniui nepakliūtų
421. sapnų tiltu – į velnio olą
422. samdininko darbas ir velnią prajuokina
423. ryja kaip velnias pakulas
424. rūsčiai žiūrėk, švelniai kalbėk
425. rožančius rankoj, velnias anty
426. rodos, kad velniai veseilę kelia
427. rodos, buvo žmogus, o dabar visai į velnią pavirto
428. riogso kaip pupų velnias
429. rinko dūsaudamas, nunešė velnias tūpaudamas
430. riekimės kaip velniai, gyvenkim kaip žmonės
431. riečia nosį kaip mergšė eidama į kirvelninkus
432. rėkia lyg velniai šonus vanotų
433. rėkia kaip velnias žvirblio kariamas
434. rėkia kaip velnias blauzdas laužtų
435. reikalingas kaip velnias Čenstakavoj
436. rąžos kaip velnias ant varžos jaučio skūrą tempdamas
437. rauna kaip velnias mešką
438. ramioj pelkėj velniai susitelkia
439. ramiam raiste velniai dėbso
440. ramiam liūne velniai veisiasi
441. raistas nebus be velnio
442. raišas kaip devintasis velnias
443. ragus paduok, velnią aš pats ištrauksiu
444. puldinėja kaip velnias jaujos degti
445. pūkščia kaip velnias po pirčiai
446. pro dvaro darbininką nei velnio maiše nepraneši neapkalbėtą
447. pristojo kaip velnias prie bajoro
448. prisistatė kaip velnias prie grožio obrazo
449. prisirinko kaip velnių Šarkio dvare
450. prišiko kelnes, smirdi kaip velnias
451. prikibo kaip velnias prie davatkos
452. priėsti biesų
453. prieš šliūbą ir velnias geras
454. prieš šliūbą ir velnias geras
455. priėmė kaip šiltą velnią
456. priėdęs velnių kaip sėtinių
457. prie velnio uodegai ir liksi, jei nekrikštysi
458. prie velnio švęsto vandens negausi
459. prie švento ir velnias pristoja
460. prie peklos gyvenant, ir su velniais geruoju reikia būti
461. prie paprasto žmogaus vienas velnias, prie davatkos – devyni
462. prie gerų norų ir velnias švęstam vandeny maudosi
463. prie gero žmogaus ir velnių daug reikia
464. pragaro apžioti, velnių apstoti
465. pradėjęs peklon eiti, imk ir velnią už ragų
466. poterius kalba, o apie velnius galvoja
467. poterių nemoka, o klyne šimtai velnių šoka
468. popas svečiuos – velnias bažnytkaimyje
469. popas savo, velnias savo
470. ponui velnias ir košę prišika
471. ponui į košę velnias spirgais šika, o biedniukui ir į kruopas dar primeža
472. Pondievo pečšluostė, o velnio pečkuris
473. ponas ir velnias vienos mados
474. ponai – velnio monai
475. Poną Dievą myli, bet ir velnio neatmeta
476. po velniu ragutėlės
477. po švento Martyno ir velniai laužo vantas
478. plusta lyg velnias veršenoje
479. plikė galvon – velnias uodegon
480. pirty ir jaujoj velnias turi saujoj
481. piršlys – velnio brolis
482. pirmutinis vedimas nuo dievo, antrasis nuo žmonių, trečiais nuo velnio
483. pirmoji žmona paeina nuo Dievo, antroji žmonių, trečioji – nuo velnio
484. pirmi gaidžiai velnią baido
485. pirma velnio pragaran nelįsk
486. pirma pati nuo dievų, antra – nuo žmonių, o trečia – nuo velnio
487. pirktas velnio iššiktas
488. piniguoto vaikai velnio apdabota
489. pinigų kaip velnių
490. pinigoriaus kailio velnias nepeša
491. pilna kaip velnių pagadoj
492. piktas kaip velnias
493. pikta boba – velnias
494. pijokui virstant velnias ragus pakiša
495. pijokui ir velnias padeda
496. pijoko velnias netrauks
497. pijokas velnio išpažintojas
498. pijokas neužsimuš – velnias padušką pakiš
499. pijokas čia varguose, paskui velnio naguose
500. pijokas – velnio mūčelnykas
501. pešk velnią, kol šeriasi
502. per velnią kytra
503. per tiek laiko gali velnias ragus nulaužt
504. per tiek laiko gali velniai ragus nulaužt
505. per du velniu viena akis
506. per du velniu viena akis
507. pelkė yra – velnių atsiras
508. pekloj velnio nereikia pirkt
509. pekloj nebuvęs, velnio nepažinsi
510. pekla velniais remta, kunigais dengta, davatkomis pakurta
511. pekla sudegė, velniai kojas sudaužė – teisybės nebėr ant svieto
512. pekla be velnio nebus
513. pažyčkas Dievo duotas, atidavimas – velnio
514. pats velnių paleidimas
515. pats velnias težino, kur boba peilį galanda
516. patrūko ir velnias nešdamas šiaudus
517. patį velnią išmaliavotų su ragais
518. patį velnią galėjo susiuvinėti
519. patį velnią apmaus
520. patepti ratai švelniai eina
521. pasiutusios bobos ir velnias bijo
522. pasiuto kaip devyni velniai
523. pasiskolint – Dievo duota, o atiduot – velnio pramanyta
524. pasirėdyk kailiniais ir eik po velniais
525. pasipūtęs kaip Šiukštos velnias
526. pašiks boba košės, nė velnias neišės
527. pasigėrusio biesas netrauks
528. pasauly yra du briedni sutvėrimai: velnias ir višta
529. pasaulis nuodėmėm, pragaras velnias pirmauja
530. pasaka nuo Dievo, mįslė nuo velnio
531. pas peklos vartus gyvenant ir velnias į kūmus kviečiamas
532. pas kitą – angelas, o namie – velnias
533. pas geriausią bobą 99 velniai
534. pas Dievą aukščiau, pas velnią žemiau
535. pas bagotą pinigų, kaip pas velnią cvekų
536. parlėkė kaip velnias iš peklos paleistas
537. parduoti velniui dūšią
538. parduok velniui dūšią
539. papuolė kaip velnias į virtuvę
540. papuolė kaip velnias į virtuvę
541. papeklėj gyvendamas, ir velnią į kūmus vadink
542. panašus į Vygrių velnią
543. pampso kaip velnias prie pečiaus
544. pamotėlė raganėlė – pikto velnio motinėlė
545. paliko velniui ant balno
546. paleistų kalbų ir devyni velniai nesugaudys
547. paleisti velnią iš kasų
548. pakliuvo kaip velniui ant altoriaus
549. pakliuvo kaip velnias į spastus
550. pakliuvo kaip velnias į kariuomenę
551. pajuok velnią, tai sukūdės
552. pajuodęs kaip skudurų velnias
553. ožys – velnio turtas
554. ožka – velnio gyvulys
555. oras kaip velnio veselios
556. oičizna naša – velnias ponus neša
557. nustumto tėvo vietą velnias užima
558. nusileisdamas ir su velniu sugyvensi
559. nurūko kaip šimtas velnių
560. nuo velnio su kelmu beatsiginsi
561. nuo velnio ir bobos sunkiausia atsisaugoti
562. nuo velnio eisi į šėtoną apsiskųsti
563. nuo šv. Baltramiejaus velnias į vandenį geležį įkiša
564. nuo šuns lazda, nuo velnio kryžius, nuo kokio žmogaus tai nėr nieko
565. nuo ko Dievas atstoja, prie to velnias pristoja
566. nuliūdęs kaip velnias dūšią paleidęs
567. nukušteno kaip velnias per šiaudus
568. nuėjo kaip velnias per rasotus dobilus
569. nors velnias ant galvos atsistotų
570. nors velnią daryk
571. nors girtuoklis, bet savas velnias
572. norėt nuo velnio išganymo, nuo turtplėšio pagalbos
573. nieko nepadarysi, per marškinius neįvarysi, per kelnes – tas pats velnias
574. nežiūrėk per skylę – velnią pamatysi
575. neva bažijas, o velnią mislyja
576. netruks velnias uodegon įlįsti
577. netrauk velnio už uodegos
578. netinka nė velnio kačergai
579. net velniai juoksis
580. net velniai akyse vaikščiojo
581. nesirink velnio už tetėną
582. nešauk velnio iš raisto
583. neša kaip velnias žydą
584. nerodyk velniui kelio
585. nėra biesas taip juodas, kaip aną kad maliavoja
586. nepirk iš velnio riešutų, o iš mainininko kumelės
587. nenuvaldo nė devyni velniai
588. nekenčia kaip velnio
589. nekenčia kaip velnias gaidžio
590. neiti (eiti) su durnium obuoliauti (vėžiauti)
591. neišsižadėk ir velnio, o nežinai , kam teksi
592. neišjuok nei velnio,nes gali jam tekti
593. neik su velniu riešutauti – maišo neteksi
594. neik su velniu riešutaut,neik su ponu sėbraut
595. neik su velniu obuoliauti – paliksi be obuolių ir be terbos
596. neik su velniu grybauti – paliksi ir be krepšio, ir be grybų
597. neik su velniu bičiuliauti, o su boba riešutauti
598. neik su boba riešutauti, o su velniu obuoliauti
599. neik su biesu obuoliauti – paliksi be maišo ir be obuolių
600. neįduok kiaulei ragų, velniui nagų
601. nei velniui kačerga, nei dievui žvakė
602. nei velnias, nei šėtonas
603. nei velnias, nei gegutė
604. nei velnias, nei du
605. nei velnias bus kunigu, nei ožys agradniku
606. nei tas velnias toks juodas, nei tas angelas toks baltas
607. nei Ponui Dievui lazda, nei velniui pečkurys
608. nei pondievui žvakė, nei velniui kačergs
609. nei pats velnias nelaimės, kai klebonas bylinės
610. nei kuralo, nei viralo, nei to velnio duonos
611. nei kovas, nei gegutė
612. nei jo Dievas išmokina, nei velnias įkusina
613. nei jis Dievui tinka, nei jo velniui reikia
614. nei driežas, nei gegutė
615. nei Dievui, nei velniui
616. nei Dievui žvakė, nei velniui šakė
617. nei Dievui žvakė, nei velniui pečkurys
618. nei Dievui siela, nei velniui dūšia
619. nei Dievui ližė, nei velniui kačerga
620. nei Dievui lazda, nei velniui kačerga
621. nei Dievui kačerga, nei velniui pagaikštis
622. nei Dievui garbė, nei velniui smarvė
623. nei Dievo rykštė, nei velnio pagaikštis
624. nei Dievas, nei velnias tau apyvarų nesuvarstys, jeigu bambą išvertęs gulėsi
625. nei Dievas duos, nei velnias atneš
626. negriebs velnias savo vaiko
627. negali nė velnias ragu įdurti
628. negali atsistoti kaip velnias ant linienos
629. neduok, Dieve, su gyvai velniais muštis
630. nedėk velniui ragų
631. nedėk velnio į antį, nes per rankovę išlįs
632. nedavė nė seno velnio jaknų
633. nebijoti nei Dievo, nei velnio
634. nebijok velnio, tik žmonių
635. nebijau nė velnio bobutės
636. nė velniūtis uodegą pasuka
637. nė velniui neskanu
638. ne velnių, bet blogų žmonių bijokime
639. nė velnių pekloj tiek nėra, kiek tų bobų
640. nė velnio nevertas
641. ne velnio močios plaukai
642. nė velnio
643. nė velnias savo vaiko neužveda
644. nė velnias nežino, kur boba peilį galanda
645. nė velnias nevalo
646. nė velnias nesupras
647. nė velnias neįtiks
648. nė velnias negal lino mūkos iškentėti
649. nė velnias neatspės, kur boba peilį galąst ketina
650. nė velnias močios dykai nekaso
651. nė velnias kazoko už dyką nešoka
652. ne toks velnias baisus, kaip jį maliavoja
653. ne tiek ten baisiai buvo, kiek tos kalbos
654. nė šermukšnine lazda velnio neišvarysi
655. nė pilko velnio nebijo
656. nė pats velnias visam svietui neįtiks
657. nė Dievui malda, nė velniui talka
658. naktis – pekla, bernai – velniai
659. naktį velnio bijo, o dieną žmonių
660. myliu kaip ožką, ožkos nekenčiu kaip velnio
661. mylėk Dievą, neužmiršk ir velnio
662. mylėjos ir visai pamiršo, kad ne Dievas, o velnias supiršo
663. mušti velnią per galvą
664. musėt velnias pasaulį valdo
665. musėt tau velnias pinigus iš molio lipdo
666. mušdamas žmoną, vieną velnią išmuši, devynis įmuši
667. muša kaip Tvardockis velnią
668. murzinas kaip velniukas
669. motinos rankos yra švelnios
670. motinėlės švelnios rankos, švelnūs žingsniai ir per lanką
671. motina su vaikais tai kaip velnias su ragais
672. moters perkalbėti negalėtų nė pats velnias
673. moteriška ir už velnią bjauresnė
674. moteris ir velnią apgauna
675. moteris bijo ir pelės, o moterų bijo ir patsai velnias
676. motera ar žydas, boba ar velnias
677. mokėti gyvą velnią
678. močios rykštė švelni
679. mįslės pareina nuo velnio, pasakos – nuo aniuolo
680. mergos vaiko negriebs velnias
681. mergos netekėjusios – velnias kasose, o ištekėjusios – rankose
682. mergos nė velnias neprisotins
683. mergai gimdant, velnias karklyne dejuoja
684. merga nė velnio nebijo
685. meldžias po stovyla, o velnią turi po skūra
686. meldžias bažnyčioj pagal figūrą, o išėjo… tai velnias… po skūra
687. meldėsi Dievui, o velnią už uodegos laikė
688. melagis – velnio brolis
689. medžiotojams ne Dievas padeda, o velnias
690. mažas kai griūva, tai angelas patalą pakloja, senam – velnias akmenį pakiša
691. mažam griūvant anuolas padušką apačion pakiša, o dideliam tai velnias akmenį
692. mauna, kad velniai dreba
693. maukia kaip velnias lepšes
694. matysi kaip iš velnio išganymą
695. maskolį pereina lenkas, lenką žydas, žydą lietuvininkas, o velnias – juos visus
696. marti – kakle karti, anyta – velnio pramanyta
697. marti tik po metų paleidžia velnią iš kasų
698. marti išganyta, velnio pramanyta
699. marti ateis – velnią atves namuos
700. marškiniai drobiniai, stori – velnias neperliptų basas
701. marčios ir kasose velnias sėdi
702. mano velnias juodesnis
703. mano burna kaip karvelio, o tavo gerklė kaip velnio
704. mamos rankos švelnios
705. lyg jam velnias rašo
706. lįsti velniui į dantis
707. lįsti į dantis velniui
708. linų tik velniai bijosi
709. lino kančios nė velnias neiškentėjo
710. likti be grybų ir be košės
711. lig velnio nedasitarnavau, lig dievo neprasiradau
712. lig trisdešimčiai metų kavalierius pats ženijas, nuo trisdešimt lig penkiasdešimt – svietas ženija, o nuo penkiasdešimt – jau velnias ženija
713. liežuvis kaip velniuko
714. liežuvis angelo, o širdis velnio
715. liežuvis – tik velniui į kruopus
716. liežuvis – tik velniui į kruopus
717. liežuvėlis velniui žadėtas, jam įdėtas
718. lielei loti, subinei triesti, o šūdas kaip velnio
719. lenko tiesą velnias raistuose jodo
720. lėkiau kaip aniuolas, o nupuoliau kaip velnias
721. lėkiau kaip angelas, puoliau kaip velnias
722. lekia kaip velnio nešamas
723. lekia kaip velnias, į uodegą įkirptas
724. lekia kaip velnias, dūšią pagavęs
725. lekia kaip velnias su pipirais
726. lekia kaip velnias per ledą
727. lekia kaip velniai su pečionėm
728. lekia kaip velnią pasigavęs
729. leisk kiaulę už stalo, ji kojas ant stalo
730. laukuose – kaip Dievas, o namuose – kaip velnias
731. laukia kaip velnias, kada pasakys “amen”
732. lauk iš velnio išganymo
733. latro velnias nesuks: kai latras virs, velnias padušką pakiš
734. laksto kaip velnias po jaują
735. laksto kaip velnias aplink sienas
736. kvailas šaudo, velnias kulkas gaudo
737. kvailas kaip velnias
738. kurs iš velnio gimęs, tas į peklą žiūri
739. kuris jau galą gavo, tą velnias pašienavo
740. kur velnias sėdi, ten perkūnas muša
741. kur velnias neša?
742. kur velnias neišnešios
743. kur velniai vaikus peri
744. kur tiršta košė, ten ir velnias šika
745. kur pats velnias neįveikia, ten bobą nusiunčia
746. kur mūsų nėra, angelo balsu šaukia, kur mes nueinam, velniu mauroja
747. kur moteriška gaspadorium, ten velnias urėdu
748. kur kunigas piršlys, tenai velnias šliūbą duoda
749. kur klebonas, ten ir velnias
750. kur juodi žmonės, ten velnias baltas
751. kur davatka, velnią apšukuos
752. kur davatka, tai ten ir velnias
753. kur čertas negali, tai siunčia bobą
754. kur boba valdo, ten velnias pelno
755. kur boba rundija, ten velnias gyvena
756. kur bala, ten ir velnias
757. kūnu pasižadėjo Dievui, dūšią atidavė velniui
758. kunigui velnias galvoj, o Dievas uodegoj
759. kunigų kelnėse nuolat tupi velnias
760. kunigo naudą visi velniai gaudo
761. kunigo kišenė ir velnio nasrai
762. kunigo kelnes pridirbo velnias
763. kunigas už pinigus ir velnią į dangų nuvaro
764. kunigas už pinigus ir velnią į dangų nuvaro
765. kunigas renka dūsaudamas, o velnias neša tūpaudamas
766. kunigas prie altoriaus, velnias prie šventoriaus
767. kunigas pirmą dešimtį minučių pamokslą sako žmonėms, antrą dešimtį suolams, o trečią dešimtį velniui
768. kunigas pinigus krauna, velnias maišą siuva
769. kunigas – savo, velnias – savo
770. kryžius rankoj, o velnias širdy
771. kryžių nešioja, o velnią vilioja
772. kruopai – tai velnio siračiukai, o silkė – tai minyčka
773. Kristus nepyks, kad velnio nemylėsi
774. kožnoj baloj velnių yra
775. kožno velnio juoda skūra
776. kožno velnio juoda skūra
777. kožno pakaušy velniukas sėdi
778. kožnas velnias su ragais
779. kožnam kūne velnias mala
780. kortos – velnio kantičkos
781. kortos – velnio išmislas
782. kolei jauna mergička, jos kasoj velnias yra įpintas
783. kol visiems įtiksi ir nuo velnio atliksi
784. kol viena pora susideda, velnias devynias poras naginių nuplėšia
785. kol velnias kasose supintas
786. kol užpakalį valai – tai tėvai, o kai patys nusivalo – velniai
787. kol neženota buvau, mislijau, kad medaus puodas, kai apsiženijau, besą velnio šūdas
788. kol mažas – anioliukas, kai paauga – velniukas
789. kol mato – šventas, užsigrįžta – velnias
790. koks velnias, toksai ir velniukas
791. koks velnias jaunas, toks ir pasenėjęs
792. koks velnias išėjo, toks ir parėjo
793. koks velnias į lopšį, toks – ir į grabą
794. koks velnias gimė, toks ir dvės
795. koks biesas [kam] uodegą laužia
796. kočioja kaip velnias Vicentą
797. ko velnias nevalios, tą boba valios
798. ko tu mergos bijai, kad velnio neatboji
799. ko šūkaujat kaip Labargždžių jaujoj velniai
800. ko biesas netropys, tą boba darodys
801. klius Dievui, klius ir velniui
802. klebono pelnas velniams nauda
803. klebono nė pats velnias nepaima
804. kitas ir dvėsdamas velnią mislija
805. kimėzuoja kaip velnias per bažnyčią
806. kieto suspaudimas, velnio išgėrimas
807. kiekviena moteris nori žinoti kitų paslaptis, bet savąsias slepia kaip velnias savo uodegą
808. kiek su žydu užsidirbsi – su velniu per pusę
809. kiek stikliukų pilvan, tiek velnių galvon
810. kepurė pati prakiuro, kepaliušą velnias pramušo
811. kepeliušą velnias numušo
812. kepa kaip velnias rupkę
813. kenčia kaip velnias ant gembelės
814. kelti velnius ant lentynos
815. kelnes velnias sau sudraskė, kol porą rado
816. kelmo neštas ir pamestas
817. kaukina kaip Žalimas velnią
818. katras kūrė, tą velnias nudūrė, katras burs, ir tą nudurs
819. katram Dievas lūpose, tai vis velniukas po skvernu
820. kas velnią keikia tas velniui dirba
821. kas velnią girs, tą Dievas spirs
822. kas taboką uosto, šuniui (velniui) rūrą šluosto
823. kas taboką suka, velnio subin smuka
824. kas švelniai šneka, tas skaudžiai plaka
825. kas šmotą turi, tam ir velnias kepurę prišika
826. kas save giria, tą velnias spiria
827. kas pypkę rūko, tas kenčia Dievo mūką, kas taboką uosto, velniui rūrą šluosto
828. kas nuo Dievo atstoja, prie to velnias pristoja
829. kas namų negano, tą velniai gabena
830. kas kojom tabaluoja, tas velniuką supa
831. kas karčemą pastato, tas velnius pamato
832. kas iš velnio yra, į peklą žiūri
833. kas ieško, tas patį velnią suras
834. kas duota bažnyčiai, to nė velnias neatims
835. kas Dievo neklauso, tas velniui priklauso
836. kas Dievo nebijo, tam nė velnias nebaisus
837. kas Dievo bijo, tas ir velnio bijo
838. kas Dievo – Dievui, kas velnio – velniui
839. kas Dievo – dangun, kas velnio – peklon
840. kas Dievą myli, tas su velniu gyvena
841. kas daug turi, tam velnias ir pro tvorą kiša
842. kas daug turi, tam ir velnias padeda
843. kas čia velnio per tabokas, kad girdėti taukų smokas
844. kas blauzdą laužia
845. kas bažnyčioj plytas graužia, tas namie velniams ragus laužia
846. kas arielką geria, tai velniui bernauja
847. kas ant ko, o velnias ant papo
848. kas akyse lape loja, tas už akių velniu stoja
849. karvės broli, velnio susiede
850. kartais iš šventųjų velniai birsta
851. karčema – velnio koplyčia
852. kapija turi karšta būti kaip pekla, juoda kaip velnias, čysta kaip angelas ir saldi kaip meilė
853. kam velnias duris uždaro, tam Dievas langą atidaro
854. kam Dievas duoda, tam velnias pro tvorą kiša
855. kalk su velniu ant pusės, ir seksis
856. kaip žagas, kaip bragas, kaip šieno vežimas, kaip tumpinė pirštinė, kaip velnio šūdas
857. kaip Vincento velnias
858. kaip Viduklės velnias
859. kaip velniui vieną smūgį
860. kaip velnių priėdęs
861. kaip velnių gauja
862. kaip velnio draskoma
863. kaip velniava
864. kaip velniašūdžių
865. kaip velnias nuo papo
866. kaip velnias iš ardu
867. kaip velnias į smalą
868. kaip velnias balon
869. kaip velnias ant mieto
870. kaip velnias
871. kaip velniai skūrinėm kelnėm pekloj
872. kaip velniai pragare
873. kaip velniai
874. kaip tik Dievo korotas, taip ir velnio pristotas
875. kaip su velniu uždirbi, taip su velniu pradirbi
876. kaip su velniu šieną pjaut
877. kaip su velniais
878. kaip šimto velnių apsėstas
879. kaip pas velnią
880. kaip iš velnio zakristijonas
881. kaip iš velnio vargonininkas
882. kaip iš velnio gegutė
883. kaip iš velnio ančio
884. kainuoja kaip velniui smala
885. kailyje velnią nešioti
886. kailiniai be pakartuko – tai velnias, ne gegužė
887. kai žmogus, tai žmogus, ė kai velnias, tai velnias
888. kai velnias prišoks, ir kirvio kotas sprogs
889. kai velnias nieko negali padaryt, pasiverčia į bobą
890. kai valgo medų, tai sako: „Dievo bitelės, Dievo bitelės“, o kai bitė įgelia, tada sako: „Velnio bitės, velnio bitės“
891. kai užklosiu kailiniais, įvarysiu po velniais
892. kai ubagas su ubagu ima rietis, tai velniai šokinėja
893. kai tik kūdas, tai ir velnio šūdas
894. kai senas jauną ima, velnias iš džiaugsmo rankas trina
895. kai pirmąkart ženijas – nuo Dievo paskyrimas, antrąkart – nuo svieto, trečiąkart – nuo velnio
896. kai netekėjusi mergaitė, tai velnias jos kasose
897. kai moteriškė pirš, velnias šliūbą duos
898. kai liežuvį parodai, velniui veidrodį įduodi
899. kai jaunas suvalgo, kaip Dievas pridėjo, o kai senas suvalgė, tai kaip velnias išsinešė
900. kai girtas virsta, velnias pagalvę pakiša
901. kai girtas virsta, velnias pagalvę pakiša
902. kai girtas pažada, velnias juokiasi
903. kai gausi į sprandą, tai mislįsi, kad velnias įkando
904. kai Dievas mylės, tai ir velnias tylės
905. kai buvau bagotas – ožka buvo velnias, kai nubiednėjau – paliko angelas
906. kai bėda, tai ir musę velnias ėda
907. kada velniui pasigerint gali
908. kada kunigas perša, tada velnias vinčiavoja
909. kada gi pekloj velnio nebuvo?
910. kad velniui duoti koją įdėt, tai ir gaus sostą, pasitaisyt
911. kad velnio nebijotų, tai peklon nevažiuotų
912. kad velnias paėmė kirvį, teima ir kotą
913. kad velnias gimė, tai velnias ir bus
914. kad pjautas pjautuvu pėdas, kaip tėvas su motka, o kaip šienautas, kaip velnias su ragu
915. kad peklos nekūrentų, visi velniai sušaltų
916. kad nueina po velniais, su velniais ir eina
917. kad nėr kirvio, velnias nemato nė koto
918. kad nebūtų davatkų, nebūtų nė velnių
919. kad ne velniai, tai ir pekloj būt gerai
920. kad ne drotė laikys, tai pikis laikys, kad ne tas, tai šimtas velnių
921. kad liucipierius šoka, tai ir visi velniai šoka
922. kad ir graži figūra, ale velnias po skūra
923. kad Dievo nebijotai, tai ir ant eklos užbėgtai
924. kad Dievas neima, o velniui nereikia
925. kad Dievas duos, nė velnias neatims
926. kad Dievą širdy, tai velnią nors rezginėse
927. kad būtų sakęs nors šunie ar velnie
928. kad boba gaspadorius – velnias komisorius
929. kabinasi kaip velnias prie dūšios
930. ką žmonės pasėjo, velnias visa išravėjo
931. ką velnias išmislino, tą žmogus padarys
932. ką tinginys padirbs, su velniu per pusę pasidalins
933. ką nuo kunigo gausi, su velniu pasidalysi
934. ką moteriška padirba, to nė velnias nepadirbs
935. ką moteris padarys, to nė velnias nepadarys
936. ką kunigas sugalvos, to ir velnias nežinos
937. ką jau su tavim padarysi, tai pusiau su velniu pasidalysi
938. ką jau girtas pasakys, tą nė velnias neišmanys
939. ką girtas pasakys, to nė velnias neišmanys
940. ką Dievas duoda, velnias nepagriebs
941. ką bobutė padarys, to nė velnias nesumanys
942. ką boba padarys, to nė velnias nevalios
943. ką boba nuveiks – velnias neišpeiks
944. juodas kaip velnio dūšia
945. juodas kaip velnias kamine devynias dienas rūkytas
946. juodas kaip velnias
947. juodas kaip pagrandų velnias
948. juodas kaip Nabažo velnias
949. juo skubėti, tuo velnias kerėti
950. juk meistras ne velnias, susitarsi
951. joja kaip velnias močią
952. joja kaip velniai davatką į peklą
953. jį velnias su rezginėm atnešė, velnias ir vėl išneš
954. jį velnias ant sėklos paliko
955. jeigu tėvas velnias, ir sūnus į tėvą
956. jeigu šoka, velnias neša, kai šienauja, dalgis peša
957. jeigu eini pasikart – velnias kelią rodo
958. jeigu ant vieno peties yra mintuvai, tai ant kito – velnias
959. jei yra bala, tai ir velnių netruks
960. jei vienas traukia, kitas velnio laukia
961. jei velnias neparaus, lig sekminių atsigaus
962. jei varlę užmuši, tai saulė verks, jei rupūžę, tai velnias verks
963. jei vagis nuo vagies pavagia, velnias juokiasi
964. jei moteriška piršlys, velnias – vedlys
965. jei moteris piršlys, tai velnias šliūbą duoda
966. jei merga piršliauja – velnias vinčiavoja
967. jei į dangų kopėčios būtų, velniai be darbo pekloj atliktų
968. jei į akis nežiūri, tai širdy tikrai velnią turi
969. jei Dievui nereikia, tai ir velnias negriebs
970. jei Dievui įtiksi, apie velnią gali negalvoti
971. jei Dievas duos, niekas neatims
972. jei Dievas davė, žmogus neatims
973. jei boba perša, velnias šliūbą duoda
974. jei boba – gaspadorius, tai velnias žansa
975. jei bažnyčioj meldžias ir kinkuoja, tai velnias pro subinę kukuoja
976. jauną žmonės ženija, o seną – nė velnias neapženys
977. jau treti metai, kai tavęs velniai su metrikais po peklą ieško
978. jam ir velnias padeda
979. įtūksėjo kaip velnias su žarijom
980. įtik Dievui, apgauk velnią ir bus gerai
981. išvirsiu velnią į rūgščias kruopas
982. išvijo pro duris, tai pro langą įlindo
983. išvijo pro duris, tai pro langą įlindo
984. ištekėjo merga – ir velnią iš kasų paleido
985. išsirovė koks velnias iš pačios peklos
986. išraityti velnią iš kamaros
987. išmurkdė kaip velnią kopūstuose
988. išmargino kaip velnią
989. išmainė velnią ant šėtono
990. išmainė velnią ant gegutės
991. išlindo kaip velnias iš pakerės
992. įsivėlė kaip velnias į pakulas
993. įsileisk kiaulę į trobą, tai ir ant stalo užlips
994. įsileidai velnią vidun – gesink ir šviesą
995. išgveręs kaip velnio plaučiai
996. išgrauš – ant stačios kulės užsidauš, būsi velniui barabanas
997. iš viršaus kaip aniuolas, iš vidaus kaip velnias
998. iš velnio vargamistros zakristijono nepadarysi
999. iš velnio pinigą padarysi
1000. iš velnio pasidaro smala, o iš Perkūno – auksas
1001. … kaip velnias, kruopas pabėręs
1002. … kaip gudų velnias
1003. … kaip Gardos dvare velnių
1004. … kaip šimtas biesų
1005. … kaip prieš debesį
1006. … kaip nuo bieso švęsto vandens
1007. … kaip laimėjęs dūšią velnias
1008. … kaip Kuturių velnias
1009. … kaip kipšas
1010. … kaip kipšas prieš debesį
1011. … kaip kipšas po raistą
1012. … kaip kipšas po jaują
1013. … kaip kipšas perkūnijos saugos
1014. … kaip karvelio velnias
1015. … kaip davatka velnią pamačius
1016. … kaip davatka velnią pamačius
1017. … kaip čiortas
1018. … kaip čertas kryžiaus
1019. … kaip boba ropėse
1020. … kaip biesukas prieš debesį
1021. … kaip biesas
1022. … kaip biesas, dūšią pagavęs
1023. … kaip biesas švęsto vandens
1024. … kaip biesas ropėse
1025. … kaip biesas prieš debesį
1026. … kaip bala velnią
1027. … kaip Bakas dauboje velnio š. ėsdamas
1028. … kaip arkliai velniakely
1029. … kai davatka velnią pamačius