Kiti

... vienas tiki Dievą, kitas – velnią 63. vienas Dievas žino 64. vienas ... . ūlyčioj – Dievas gryčioj, o vienasėdy velnias sėdi 109. ūgis ... 655. kiekvienas su savim, vienas Dievas su visais 656. kiekvienas sau, ... praėjo – baigta. Kas bus – vienas Dievas težino 681. ...


Kiti

... vienas velnias, o kitas šėtonas 67. vienas velnias išėjo, o kitas toks parėjo 68. vienas velnias ariamas, kitas akėjamas 69. vienas traukia, kitas velnio laukia 70. vienas ...


Kiti

... . vienas piktas darbas kitą gimdo 37. vienas ir košėje prapuola 38. vienas duoną suvalgysi, o darbo vienas nepadirbsi 39 ... tarpais būna 750. duoną vienas suvalgysi, o darbo vienas nepadirbsi 751. duoną taupyk ...


Kiti

... Vienas linkt, kitas lyžt, retadantis grybšt ir grybšt. (Šienpjovys, dalgis, grėblys) Vienas bėga, vienas veja. (Dviratis) Vienas atsistojęs, kitas ... (Druska) Vienas vyras daug galvų turi. (Šiaudų kūlys) Vienas sako ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Vienas namuose tu darai, ką nori Vienas ... vienas namuose – Pasidžiauk tu laisva minute. Vienas namuose tu darai, ką nori Vienas ... mieste Vienas namuose tu darai, ką nori Vienas namuose daug ką apgalvoji Niekas nežinos, apie ką svajoji Nesužinos… Vienas ...


Kiti

... kaip vienas: ir riejasi, ir meluoja. 13.Abu kaip vienas: ... , vienas antrą prarytų. 24.Abu labu tokiu, kad pramanytų, vienas ... 65.Angelas apleis, velnias ateis – vienas nebūsi. 66.Angelo balselis, ... . 19.Vienas auga į protą, kitas – iš proto. 20.Vienas rublis ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... vienas širdy, Viską aukot dėl tavęs turiu. Tu man esi tik vienas ... , niekad nepaleistum. Tu tik vienas mano Dievas, Tau priklauso ... vienas širdy, Viską aukot dėl tavęs turiu. Tu man esi tik vienas ... vienas širdy, Viską aukot dėl tavęs turiu. Tu man esi tik vienas ...


Meilės SMS

... turbūt tam, kad ieškotumėm vienas kito, kad po ... vienas kitą, verkdami dar stipriau ir tvirčiau kartotumėm vienas kitam, jog be galo mylime vienas kitą... Žudo praeitis, skausmas, baimė vienas ... kartu, būti dviese, būti vienas kito... Tik mintimis, ...


Kiti

... ir draugų, ir mergų 5. vienas geras draugas – didelis turtas ... priešas 51. šimtas draugų – maža, vienas priešas – daug 52. šimtas ... 133. koks ten draugas: vienas pėsčias vaikščioja, kitas – važiuoja ... . geriau šimtas draugų negu vienas priešas 177. geriau prastots ...


Kiti

... 230. vienas žmogus visko žinoti negali 231. vienas medis – ne miškas, vienas žmogus ... žmogaus 364. prie paprasto žmogaus vienas velnias, prie davatkos – devyni 365 ... kiekvienas žmogus vis kitoks 576. kiekvienas žmogus šiame pasaulyje tik svečias 577. kiekvienas ...