Kiti

... nelaimėje 44. patkava laimę neša 45. paskui laimę pavydas sekioja 46. pasaga laimę atneša 47. paplaukiui glostydamas daugiau laimėsi ... tave nelaimėje 59. nežinai savo laimės ir nelaimės 60. neverk nelaimėje, nesidžiauk laimėje 61. nestatyk savo laimės rūmus ...


Kiti

... neša 281. lig ąsa laiko, puodas vandenį neša 282. lieptus perėjęs, į vandenį įkrito 283. laukia kaip sausa ...


Kiti

... (Samtis) Mes keturi broliai; kol vienas apsirengia, keturi nusirengia. (Virbalai) Marga paukštytė visą pasaulį aplaksto. (Laiškas) Naktį troboj kabo, dieną laukus skabo. (Dalgis ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... suvoktum vienos savaitės vertę, tapk savaitinio laikraščio redaktoriumi. / ... laiko, paprastai nieko neveikia. – G. K. Lichtenbergas. Biblija Viskas turi savo laiką. – Pam., 3,1-8. Airių patarlės Nėra ko skubėti, nes Dievas sukūrė labai daug laiko ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... la laSadūnai Ėjo senis miškan malkų Ups dra-la-la ... la-la Ups dra-la-la, hey Ups dra-la-la Ups dra-la-la Ups dra-la-la Ups dra-la-la ...


Kiti

... visi klausom 54. visi baudžia nieks neglaudžia 55. visas Dievo pakvėptas žmogus 56. visa sūdina Dievas 57. visa šūdas ... , tai ir iš lazdos šaus 922. jei žmonės Dievo klausytų, pasauly rojus būtų 923 ...


Kiti

... žmogus visais laikais daugiau prie velnio kritęs 11. žmogus šaudo, o ... velnias į peklą 382. skolini – angelas, prašai skolos – velnias 383. skolą tai ... angelas patalą pakloja, senam – velnias akmenį pakiša 691. mažam griūvant anuolas padušką apačion pakiša ...


Kiti

... – panelė. 45.Girtam saulė klane miega. 46.Girtavimas – ... mėsa, kur pjauni – ten kaulas. 83.Kvailą ir bažnyčioj muša. 84.Kvailą ... šviesa kelia, su tamsa gula. 57.Su taukinu snukiu teeina šeimynos samdyti ... dėti. 34.Vyrui visą šlaunį gali parodyt, o visos teisybės ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... pačios save (arba, švelniau tariant, savo idealą). ... Servantesas. Tris dalykus moteris gali sukurti iš nieko: salotas, skrybėlaitę ... klausosi. – F. Bekonas. Vyras geriau saugo kitų, o ne savo paslaptis. Moteris geriau saugo savas, o ne kitų paslaptis. – Ž. de la ...


Kiti

... nelabasis ją pribaigti, jos pirkią akmeniu užversti. Pasišaukė nelabasis savo sūnaitį ir įsakė ... saulę išlaisvino. Nuo to laiko saulė vėl šviečia visiems žmonėms. Sakmė “Ugnis” Dievas įsakė ...