Vardadienio sveikinimai Antanams

Bus juk balius ir baliukas Kurį švęs mūs Antaniukas.


Vardadienio sveikinimai Antanams

Vos pamačius ponią Antaniną, Tuoj saldus pavydas ima: Šviesus plaukas, žvilgsnis tyras, Neatsispiria joks vyras.


Vardadienio sveikinimai Antanams

Už mūsų gerą draugą Antaną, Mes pakelkim tostą gerą. Būki sveikas ir laimingas, Gražus, linksmas ir turtingas.


Kiti

... ant dienos, tai duonos pasiimk ant nedėlios 770. eini ant dienos, valgio imk ant ... ant loskavos duonos, ant šunio uodegos 1067. ant juodų rankų duona auga, ant baltų – šunys šika 1068. ant ...


Kiti

... 239. vaikui puolant, aniuolas padušką pabruka, seniui krintant, velnias akmenį ... sėdi 269. učijos ant kunigo, ant velnio išėjo 270. Tyrelio ... 706. lįsti velniui į dantis 707. lįsti į dantis velniui 708. linų ... bernauja 847. kas ant ko, o velnias ant papo 848. kas ...


Kiti

... nuvažiavo 24. Velykos ant ledo, kai Kalėdos ant vandenio 25. ... vandens nepasemsi 122. su kantrybe vandenį bėgantį galima apsukti 123. ... 511. ant švento Jurgio vanduo į marę nuburgia 512. ant švento Jono vanduo nubėga į jūrą 513. ant pyrago ...


Kiti

... . Dievui saugojant ir žmogus turi sergėtis 811. Dievui ant garbės, žmogui ant naudos ... ant veido 966. ant žmogaus žiūri tris kartus: gimstant, per veselę ir mirštant 967. ant ... dyvo 978. akmuo kantrus, o žmogus dar kantresnis 979. akmuo ant kelio tegul guli ...


Kiti

... ant kalbos – geras, ant darbo – blogas 1100. ant darbo – ugnis, ant mokymosi – lebeda 1101. ant darbo – tai auksinė, o ant ...


Kiti

... Ant aruodo ir kiaulė gaspadinė. 74.Ant jaunos karvės auga pinigai. 75.Ant ... , nes, sulai esant, duonos nėra, duonai esant, sulos nėra ... žiba. 23.Neapykanta yra bloga patarėja. 24.Neapykantos sėkla ... nuo varškės dantys barškės. 67.Nuo miego dantys užpakaly išdygs ...


Kiti

... žydas ant subatos 196. skuba kaip žydas ant nengnosios lėkti ... žydams nepakliuvo 437. kantrūs kaip žydai 438. kantinas kaip žydas, gyvatę ... pašvaistė ant žydų kapų 524. gražumėlis, kaip ant žydų kapų ... turėjo 670. ant žydo laimės 671. ant tokio peilio gali ...