Posakiai ir sparnuotos frazės

... bei tokių, kur moterys valdytų vyrus… Tačiau taip niekur nėra, todėl ... nė vienos, kuri prisipažintų turinti silpnybių. – H. V. Šo. Moteris, kuri juokiasi iš savo ... įkvepia mums norą kurti šedevrus, tačiau nuolatos trukdo juos sukurti. – O. Vaildas. Moterys ...


Merfio dėsniai

... ignoruoja žodžius, įrašytus į „content“, kuris buvo specialiai sukurtas šių paieškos programų ... tai įtraukta. BRUKSO KŪRIMO TRUKMĖS dėsnis: Jei programos kūrimas viršija numatytus ... klaidų, skatina kurti itin painias klaidas, kurių surasti nepavyksta nei ...


Kiti

... 2. žvėrys ieško kur giliau, žmogus kur geriau 3. žuvis ieško kur giliau, o žmogus, kur geriau ... gaudo 525. kurmis lenda, kur giliau, žmogus ieško, kur geriau 526. kurį kaip Dievas sutveria, apskiria ir ščėstį 527. kur žmogus ...


Kiti

... arba senųjų tikėjimų, sakmės – tai kūriniai, kuriuose vaizduojamas žmogaus susidūrimas su ... negyvenamos. Tada Praamžius nusprendė sukurti gyvulių, kurie gyventų pelkėse. Pirmiausia ... , ant kurio jodinėdavo, ir drabužius, kuriais vilkėdavo, ir sakalą, ir kurtą. ...


Kiti

... 75.Kur kunigas – ten pinigai, kur davatkos – ten plepalai. 76.Kur nėra ... .Kur pinigai, ten ir draugai. 78.Kur pinigai – ten teisybė, kur syla – ten galybė. 79.Kur prasčiokui ... .Kur širdis, ten ir laimė. 82.Kur žiūri – ten mėsa, kur ...


Merfio dėsniai

... , kreipkitės į tą, kuris labiausiai užimtas. Tam, kuris nieko neveikia, viskas ... su kuriais juos gaunate. Dirbti reikia ne tik tam, kad sukurtum kūrinius, ... kurių anksčiau niekas neskaitė ir parašyti trečią, kurios niekas neskaitys. Informacija – žinios, kurias ...


Kiti

... 442. kur rasi šuns būdoj duonos? 443. kur ramu, ten tėvai, kur duonelė, ten namai 444. kur nėra ... 450. kur dūmai, ten duoną kepa 451. kur dirbi, ten duona, kur numirsi, ten kapai 452. kur daug ...


Kiti

... kurį Dievas myli, mažą atima 603. kur zgada, ten ir Dievas 604. kur tave dievai buvo nunešę? 605. kur ... kur razumas pirkioj, tai ten Dievas 608. kur gyveni, ten namai, kur garbini, ten Dievas 609. kur ...


Kiti

... . kur nueisiu, ten namai, kur numirsiu, ten kapai 43. kur namai, ten langai 44. kur ... . kur gyveni, ten namai, kur garbini, ten Dievas 47. kur gyveni, ... , kur numirsiu, ten bus kapai 49. kur eini, ten keliai, kur ...


Kiti

... kur velnias neša? 742. kur velnias neišnešios 743. kur velniai vaikus peri 744. kur ... kur mūsų nėra, angelo balsu šaukia, kur mes nueinam, velniu mauroja 747. kur ... kur juodi žmonės, ten velnias baltas 751. kur davatka, velnią apšukuos 752. kur ...