Kiti

... duoną šikdama 1109. … kaip durnius į duonutę 1110. … kaip durniui duona 1111. … kaip durnasduonos 1112. … kaip duonutė į riekutes 1113. … kaip duonos ...


Kiti

... duos 952. jei Dievas duos, niekas neatims 953. jei Dievas duos sveikatos, duos ir duonos 954. jei Dievas duos gyvenimą, tai duos ir ...


Kiti

... durnius darbą, darbas durnių, ir abu kovoja 745. durnius darbą myli 746. durnas ... duona gardi, bet darbas negardus 753. duona balta – prie darbo gvalta 754. duok, ... bet saldus vaiselis 1044. bitės saldus medus, bet sunkus darbas 1045. bitelės saldus medelis ...


Kiti

... Duoda – imk, muša – bėk. 59.Duok, Dieve, bėdą – pinigų bus. 60.Duok durniui kelią. 61.Duona avižainė putra dirsinė. 62.Duona ...


Kiti

... duonytė, tinginio valgoma 4. verkia duonutė, tinginio valgoma 5. verkia duonelė tinginio valgoma 6. verkia duonaitė, dykai valgoma 7. verkia duona ...


Kiti

... 304. tiek velnias, tiek biesas -abudu juodu 305. tiek su ponu, ... devyni velniai 523. pasiskolint – Dievo duota, o atiduot – velnio pramanyta 524. pasirėdyk kailiniais ... iš peklos paleistas 537. parduoti velniui dūšią 538. parduok velniui dūšią 539. papuolė kaip ...


Kiti

... bėdulis, dievas – guodulis 170. žmogus – ai, o žydas – vai 171. žmogui, ne žydui ... duoną pervalgo, bet duona žmogų 458. ne žmogus duoną pervalgo, bet duona ... dūšia – ne žmogus 797. durnas žmogus ir mislia sotus 798. durnas ...


Kiti

... duok, Dieve, duonos, o sveikatos pakaks 115. duodi kryžių – duok sveikatos 116. Dieve, duok sveikatą, duonos užteks 117. Dieve, duok ...


Kiti

... . durnu buvai, durnu ir dvėsi 314. durno nei išmokysi, nei įpratinsi 315. durnium gimęs, durnium ir mirsi 316. durnių pažinsi iš juoko 317. durnių ant ... 321. durnas gimė, durnas ir mirs 322. durną ant juoko pažinsi 323. du kvailiai ...


Kiti

... durnu protu galva kojoms pagūba 64. su durnu du turgu, o su protingu (berazumiu) jomarkas 65. su durnium du ... durnas kaip Rakytų beprotis 394. durnas beprotį pažino 395. durnam proto neįdėsi 396. durnam ...