Apie Užgavėnes

... Per Užgavėnes žmonės labai daug ir riebiai valgydavo, neretai persivalgydavo ... nuo nelaimių. Užgavėnėse persirengdavo ,,giltinėmis“, ,,velniais“. Demoniškos būtybės ... velnias“. Jeigu šeimininkai neįsileisdavo persirengėlių į trobą, ,,velnias“ užsisėsdavo kaminą ...


Kiti

... per terbelę duoną užuodžia 284. per duoną pyrago nesiek 285. per ... pažinsi alų per putą, duoną per plutą, žmogų per būdą 288 ... duonos neprašo 806. duonos neperminkysi, kisieliaus nepervirinsi 807. duonos ... per plutą možna pažinti 872. duona per duris, meilė – per ...


Kiti

... per velnią kytra 503. per tiek laiko gali velnias ragus nulaužt 504. per ... 505. per du velniu viena akis 506. per du ... velnias per šiaudus 568. nuėjo kaip velnias per rasotus dobilus ... per marškinius neįvarysi, per kelnes – tas pats velnias 574. nežiūrėk per ...


Kiti

... – ne ragaišis, neperlauši 150. žmogus – ne pyragas, neperlauši 151. žmogus ... pažinsi alų per putą, duoną per plutą, žmogų per būdą 393. ... 518. lietaus būrys pereina, o liga žmogui nepereina 519. lengviau ... žmoną 828. diegai per karštį, žmogus per ligą džiovėti ...


Kiti

... suprasti gyvulių kalbą. Sakmė “PerkūnasPerkūnas yra oro ir vandenų, ... strėlėmis. Perkūną kartais lydi ožys, o perkūno oželis prieš perkūniją mekena. Perkūnas taip ... per akmenis. Kiek kartų peršoko senelis, tiek kėlėsi stiprių vyrų, kiek kartų peršoko ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Per visą, per visą, Per visą dieną. Grėbiau šieną Per visą dieną, Per visą, per visą, Per ... Per visą, per visą, Per visą dieną. Džioviau šieną Per visą dieną, Per visą, per visą, Per ...


Kiti

... per vandenį brisdamas sušlapsi, per ugnį – sudegsi 184. per šūdą nėra bjauresnio, o per vandenį nėra švaresnio 185. per ... per Kazimierą vandens žvirbliui atsigerti, o per Juozapą – jaučiui 187. per ežerą ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... per anksti, Nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau nei per anksti, Nei per ... per anksti, Nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau nei per anksti, Nei per ... per anksti, Nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau nei per anksti, Nei per ...


Kiti

... sulinkus kaip žydelka 163. Šukštos per nelaimę protas sumišo, kantančius ... į škalą persti 228. riogso kaip žydai patamsy per šabasą 229. ... 274. perprašo kaip žydas duoną po Velykų 275. per šienapjūtę ir tvoros žydi 276. per pupžydį ir ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... semper est victoria, ubi concordia est. Pergalė visada ten, kur santarvė. Ignavis semper ... Per angusta ad augusta. Per sunkumus į aukštumas. Per aspera ad astra. (Seneca) Per kančias į žvaigždes. Perfer ... įstatymas. Sibi imperare maximum imperium est, sibi ...