Posakiai ir sparnuotos frazės

... Spiritus flat ubi vult. Dvasia dvelkia kur nori. Spiritus promptus est, caro infirma. Dvasia ryžtinga, kūnas silpnas. Stulti timent fortunam ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Oras pasikeičia po valandos, žmonės – po kartos. Žmogus – gyva brangenybė, turtasmirusi. Lietuvių patarlės Darbas žmogų puošia. Gilus protas, nors žmogus kuprotas. Ir juodas darbas dabina ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

Jei esu tuo, ką turiu ir jei prarandu tai, ką turiu, kas tada esu ? -- Edvardas Abėjus


Padėkos ir atsiliepimai

... Mama, Tu kaip rasos lašelis. Spindintis saulės spinduliuose. Mama, miela Mama, Tu kaip tyras vanduo ... Mama, Tu mane atvedei į šį patį gražiausią kelią, Kuriuo einu. Tu mane ... prisiminsiu visą savo laiką! Mama, miela Mama, Tu mane visada mylėjai ir ...


Patarlės ir priežodžiai

kaip tu man, Dieve, taip tau: tu mane sutvėrei, tave padirbau


Patarlės ir priežodžiai

kaip tu man, Dieve, taip tau: tu mane sutvėrei, tave padirbau


Posakiai ir sparnuotos frazės

Pasaulis žavėsis manimi. Turbūt būsiu paniekintas ir nesuprastas, bet būsiu didis genijus. įsitikinęs tuo. -- Salvadoras Dali


Posakiai ir sparnuotos frazės

nesu tinkamas žaisti futbolą, nesu tinkamas groti smuiku. Taip išėjo, kad užsiimu tuo, kas šioje visuomenėje labai smarkiai apsimoka... jei būčiau gimęs kažkada anksčiau, būčiau tapęs kokio nors gyvūno priešpiečiais. -- Vorenas Bafitas


Posakiai ir sparnuotos frazės

... pasakojama, kad Sirakūzų valdovas Dionizas I Senasis, išklausęs pataikūniškus savo dvariškio Damoklo žodžius, jog valdovas esąs laimingiausias žmogus pasaulyje, puotos metu pasodinęs ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

galiu pralaimėti mūšį, bet negaliu tuščiai praleisti minutės. -- Napoleonas I