Gimtadienio sveikinimai

50 medžių - dar ne miškas,50 lašų - dar ne jūra, 50 metų - dar ne visas gyvenimas.


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Jau (50) kartu paukščiai parskrido. Jau (50) kartu nužydo žiedai. Jau (50) kartu žemėj gyventa. O rodos dar tiek mažai.


Trumpi gimtadienio tostai

50 medžių – dar ne miškas, 50 lašų – dar ne jūra, o 50 metų – dar ne visas gyvenimas.


Tostai gimtadienio proga

50 medžių - dar ne miškas, 50 lašų - dar ne jūra, 50 metų - dar ne visas gyvenimas.


Gimtadienio sveikinimai

Kaip laikas neša ant delnų Papieviais savo metų naštą, Kaip rūkas, plaukiantis upe, Pašaukia kartą atsigręžti. Jūs paskaičiuokite savas žvaigždes Ant mėlyno, beribio skliauto Galbūt jos laimę Jums numes 50 - ojo gimtadienio sulaukus.


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Kaip laikas neša ant delnų Papieviais savo metų naštą, Kaip rūkas, plaukiantis upe, Pašaukia kartą atsigręžti. Jūs paskaičiuokite savas žvaigždes Ant mėlyno, beribio skliauto Galbūt jos laimę Jums numes 50 - ojo gimtadienio sulaukus.


Gimtadienio kvietimai

Kviečiu kartu su manimi pakelti taurę vyno mano 50-ojo gimtadienio proga. Džiaugsiuosi Jus matydamas š.m.________, šeštadienį,___val. _________________________ restorane (_____ g. 11, Kaunas). Nuoširdžiai Jūsų ______________


Gimtadienio sveikinimai

50? Ne! 2x25! Kas čia taip beldžias į duris? Nejaugi amžiaus vidurys? Tai dvi jaunystės. Jos abi Tau sako, kad data svarbi.


Gimtadienio sveikinimai

Mes linkime Jums šimtą metų Gyventi meilėj artimų. Matyti dangų giedrą, platų Kasdien virš savųjų namų. Gyvenimas - tik vieną kartą Ir 50 - jo branda!


Gimtadienio sveikinimai

... prisiminimų. Mieloji Mama, šio gražaus 50-ojo jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname ...