Gražiausi vardadienio sveikinimai ir palinkėjimai Jonams. Pasveikink savo artimuosius, draugus ar kolegas su vardadieniu.


Tegu pačią trumpiausią ir linksmiausią metų naktį,
Paparčiai tik Jums pražįsta stebuklingais žiedais.
Kuo geriausios sėkmės, kuo tvirčiausios sveikatos,
Kuo didžiausios laimės linkiu Jums Joninių proga!


Be linksmuolės, be Janinos
Būtų nykios vakaronės.
Sveikina tave linksmai
Visos draugės ir draugai.


Gyvenkite nuolat ieškodami savo paparčio žiedo,
Nesvarbu ar sniego, ar obelų žiedų pūgoje…
Joninių proga linkime visiems Jonams ir Janinom!


Mes gražios kaip deivės,
Mes lepios kaip gėlės,
Mums reikia daug meilės
Ir daug šilumos.
Šią dieną mums žydi
Pavasario gėlės,
Lai džiaugsmo ir meilės
Nestigs niekados!

Su Moters diena!


Joninės atėjo, Jonas pralinksmėjo, o svečiai apgirtėjo!


Mylėk save už tai, kad moterim gimei, kad jautrumu prilygsti rožės žiedui, už tai, kad Ievos seserim tapai ir tiktai tu gali sparnus suteikti vyrams!

Su kovo 8-ąja!


Joninių diena lyg laisvės paukštis – nematomas ir stebuklingas…
Tad, linkiu Tau laimės iki ausų, lai pinigais tau lyja…
Ir te, gyvenimas Tau būna pilnas tik didelių stebuklų.


Be moterų nuvystų visos gėlės,
Be jų nešlamėtų medžiai,
Be jų nemirksėtų žvaigždės,
Be jų nečiulbėtų paukščiai,
Be jų nyku būtų gyventi.


Sveikinu tave su Joninėm, su ilgiausia vasaros diena,
Su pirmuoju paparčio žiedu ir su tavo vardo diena!


Oi, tu, moterie gražioji, ši diena juk tau skirtoji,
Leisk pasveikinti tave su šita gražia švente.
Vyrų dėmesio linkiu ir gražių gražių gėlių!

Su kovo 8-ąja