Kiti

... broliškai, rokundą veskim žydiškai 510. gyvenimas sukas kaip žydo ratai 511. gyvename kaip broliukai, skaitomės kaip žydukai 512. gyvena kaip ...


Kiti

... kaip raumuo 892. duona kaip pyragas 893. duona kaip čiulkinys 894. duona kaip auksas, kaip torfa 895. duoną kaip ...


Kiti

... kai pristos, Dievas sukoros 587. laukuose – kaip Dievas, o namuose – kaip velnias 588. laukia kaip ... kai jaunas suvalgo, kaip Dievas pridėjo, o kai senas suvalgė, tai kaip velnias išsinešė 785. kai ...


Kiti

... kai visi kalba, nėr kam klausyt 195. kai tyli – kaip rūtelė, kai kalba – kaip dilgėlė 196. kai prūsas kalba, gudas turi tylėti 197. kai ...


Kiti

... kaip vanduo 7. žiūri kaip ožys į vandenį 8. žiūri kaip ožka vandenin 9. žiopčioja kaip ... kaip į ežerą viedrą vandenio 532. … kaip į burną vandenio priėmę 533. … kaip ežere 534. … kaip ...


Kiti

... kaip velnių 164. pinigų kaip utėlių 165. pinigų kaip šieno 166. pinigų kaip ... kaip Kopkis pinigan 617. … kaip Judošius, pinigais žvangindamas 618. … kaip Dičpinigaičio košė 619. … kaip ...


Kiti

... kaip kumelė, kvailas kaip avelė 334. didelis kaip asilas, kvailas kaip avinas 335. didelis kaip arklys, kvailas kaip ...


Kiti

... kaip aniuolas, o nupuoliau kaip velnias 721. lėkiau kaip angelas, puoliau kaip velnias 722. lekia kaip ... kaip žagas, kaip bragas, kaip šieno vežimas, kaip tumpinė pirštinė, kaip velnio šūdas 857. kaip ...


Kiti

... žydiškai, su žmogum žmoniškai 307. su žmogum žmoniškai, o jis kitoniškai 308. su žmogum visaip, su velniu niekaip 309. su šunim šuniškai ...


Kiti

... gardesnė duona, kaip baltų 790. davatkai kito darbo nėr, kaip pletkai 791. ... darbšti kaip skruzdėlytė 838. darbšti kaip skruzdėlė 839. darbšti kaip bitė, o gudri kaip ... , kai valgyti, o kai darban eiti – piemenaitė 1122. … kaip ant juoko 1123. … kaip ...