Tostai apie vyrus

... vaikštai po kambarį nuogutėlė?! – nustebo vyras. – Neturiu kuo apsirengti, šykštuoli nelaimingas… Gaili man madingesnės suknelės! Vyras supykęs puola prie spintos ir ... o šita? O šita? Pakelkime taures, kad vyrai suprastų žmonų norus ir neieškotų ...


Tostai apie vyrus

... kad jo valdomosios srities vyrai bijo savo žmonų. ... to viršininkas sušaukė visus vyrus ir įsakė sąžiningai pasakyti ... po mėlyna! – pasakė viršininkas. Visi vyrai sustojo po geltona vėliava. ... po mėlyna. – Bent vienas vyras narsus! – apsidžiaugė viršininkas ir ...


Tostai apie vyrus

... daktare, atėjęs pas gydytoją skundžiasi vyriškis, – kai išgeriu… tai negaliu baigti ... kitais vyrais, o man neauga… ragai. Pakelkime taures už tai, kad vyrams nereikėtų ...


Tostai apie vyrus

... seksopatalogijos kabinetą įeina suvargęs vyriškis. – Pone daktare, virpančiu balsu pradeda ... ir nesuprantamo nėra… Kai mano vyras pirmą kartą su manimi… tai ... . Pakelkime taures už tai, kad vyrai nejaustų temperatūrų skirtumo!


Tostai apie vyrus

... . – Žiūrėk, – sako žmona, – koks rūpestingas vyras – skalbinius nuo virvutės surenka! – Gal ... – mūsų. Pakelkime taures už rūpestingus vyrus.


Tostai apie vyrus

... žmona klausia vyro: – Brangusis, ar tu nieko manyje nepastebi? Vyras dėbtelėja akimis ... . Tad pakelkime taures už tuos vyrus, kurie tikrai dėmesingi žmonoms.


Tostai apie vyrus

... Gatve ėjo mergina. Vyriškis įdėmiai ją peržvelgė ir nusekė ... prie jos ir prisipažinkite mylįs. Vyriškis grįžo atgal ir pamatė reto ... pakelkime taures už tai, kad vyrui netektų rausti dėl savo nepastovumo ...


Tostai apie vyrus

... televizorių, kuris rodo dailųjį čiuožimą. Vyras: – Su šia čiuožėja aš mielai ...


Tostai apie vyrus

... mokytojau,- atsakė mokinys, – tai rožės vyras. Pakelkime taures už rožių vyrus!


Tostai apie vyrus

... tas mano ordinas? – klausia šypsodamasis vyras. – Žinoma, – meilikaudama atsako žmona. – Pirmiausia ... pensijas… Tad pakelkime taures už vyrus, kurie sugeba pradžiuginti savo žmonas ...