Kiti

... . 74.Kur matei, kad iš batų aulų šaudytų? 75.Kur kunigas – ten pinigai, kur davatkos – ten plepalai. 76.Kur ... ir į akis lįsti. 15.Žodis, kurio tu nepasakei – tavo vergas, o pasakytas tampa ...


Kiti

... kursai turi girią, nevagia kitam miško, kursai turi duonos, pas kitą neieško 440. kurio duoną ... kur numirsi, ten kapai 452. kur daug kirvių, daug ir duonos, o kur kalvarotų – nėra ... duonos tušti kluonai 1013. be duonos sotus nebūsi 1014. be duonos niekur ...


Kiti

... kuris protingas 201. ne tas turtingas, kuris turi, o tas, kuris duoda 202. ne tas turtingas, kuris turi, o tas, kuris duoda 203. ne tas turtingas, kuris ...


Kiti

... kuris dirba, daug darbo nudaro, bet tasai, kuris turi ... kur gaunu darbo, pavalgyti, ten namai, kur numirsiu, ten bus kapai 396. kur darbštūs delnai, ten gėrybių kalnai 397. kur ...


Kiti

... turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum. Ištartų žodžių ... kuris siekia keršto, turėtų nepamiršti išsikasti dvi duobes. Tas, kuris žiūri į kitus, ... kuris sako, kad to padaryti neįmanoma – neturėtų pertraukinėti žmogaus, kuris tai daro. Žodis, kurio tu ...


Apie Užgavėnes

... Dar 20 a. pradžioje kai kuriose Lietuvos vietose Užgavėnės buvo švenčiamos ... dėmesys buvo nukreiptas į apeigas, kurios turinčios išvaryti žiemos demonus ir ... motinai negalėtų turėti įtakos. Persirengėliai žydai atsiradę dėl krikščionybės įtakos, kuri ...


Kiti

... , kame tu pirma buvai? 109. prote, prote, kur pirma buvai ... tas yra laimingas, kuris turtingas, bet tas, kuris protingas 187. ne ... kurį Dievas nori nubausti, pirma apakina 226. kur žmogus protu jėgą valdo, ten jis ta jėga uolas skaldo 227. kur ...


Merfio dėsniai

... kurios turi tik meilužį, rimtos – tos, kurios turi ir vyrą ir meilužį, vienišos – tos, kurios turi tik savo vyrą. VYRO NORŲ EVOLIUCIJA: 20-ies metų norisi ... moters kojos – tuo trumpesnės naktys. Kuri moteris norėtų, kad vyras suprastų ją be ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... šriftu, Ant milijono laiškų, kuriuos tau siunčiu, Su tolimais adresais įmautų vokų. Ten kur tu, ten ir aš noriu būt. Ten kur tu, ten ... oras, kuriuo noriu kvėpuot, Tu man daina, kurią aš noriu dainuot. Ten kur tu, ten ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... gyventume taip, tarsi būtume tikri, jog turime gyventi amžinai. – F. Gvičardinis. Visiškai niekingas tas, kuris turi daug priežasčių išeiti iš gyvenimo. – Epikūras ...