Posakiai ir sparnuotos frazės

Posakiai apie gyvenimą. Aforizmai apie gyvenimą. Citatos apie gyvenimą. Frazės apie gyvenimą. Gražūs žodžiai apie gyvenimą. Mintys apie gyvenimą. Sentencijos apie gyvenimą.

 1. Alkoholis – tai anestezija, leidžianti ištverti operaciją vardu gyvenimas. – Dž. B. Šo.
 2. Bailiui gyvenimas – vienintelis gėris. – F. Šileris.
 3. Būtent toks ir yra gyvenimo tikslas: gyventi taip, kad ir po mirties liktum gyvas. – M. Džalilis.
 4. Darbas yra gyvenimo druska: jis ne tik apsaugo nuo sugedimo, bet ir duoda skonį. – R. Tagorė.
 5. Dykaduoniškas gyvenimas – tai priešlaikinė senatvė. – J. V. Gėtė.
 6. Geresniam gyvenimui nereikia efektyvumo, produktyvumo, reitingų ir rodiklių, nei ryškių šviesų – geresniam gyvenimui reikia lietaus ir šešėlių, mažų kasdieninių krizių, pasimetimo visiško (kartais), nejaukių pauzių, po kuriu norisi juoktis, kartais reikia ką nors pamesti ir ką nors atrasti (daiktą, bet galima ir žmogų… ar koki idealą… ).. reikia neskubėjimo, atsipalaidavimo, privatumo… – Rasa Baločkaitė.
 7. Gyvenimas apskritai niekuomet nežiūri į mirtį rimtai, jis juokiasi, šoka ir griežia, jis stato, kaupia ir myli mirties akivaizdoje. Tik išskyrę vieną konkretų mirties faktą pastebime jos tuštumą ir sutrinkame. – R. Tagorė.
 8. Gyvenimas – daina, dainuok ją iki galo! – Motina Teresė.
 9. Gyvenimas gražus, kai savo vidaus spinduliais jį nušvieti, kai savo vidaus šiluma jį sušildai. – S. Nėris.
 10. Gyvenimas yra dievo sapnuojamas sapnas. – L. Borchesas.
 11. Gyvenimas yra komedija tiems, kurie galvoja, ir tragedija tiems, kurie jaučia. – M. Larnis.
 12. Gyvenimas yra tarsi plaukiantis debesis, kuris atsiranda. Mirtis yra tarsi plaukiantis debesis, kuris išnyksta. – Budizmas ZEN.
 13. Gyvenimas – keistas mišinys. Būtina jį pažinti tokį, koks jis yra, pirmiausia mėginant jį suprasti, o paskui tobulinti. – R. Tagorė.
 14. Gyvenimas – malonumų indas, pripildytas kartaus pareigos ir atsakomybės gėrimo. – J. Marcinkevičius.
 15. Gyvenimas, nukreiptas į asmenišką troškimų tenkinimą, anksčiau ar vėliau atves prie kartaus nusivylimo. – A. Einšteinas.
 16. Gyvenimas pailgėja tiek, kiek sutaupai laiko. – F. Kolijeras.
 17. Gyvenimas pats savaime nėra nei gėris, nei blogis, o tik jų buveinė; koks jis bus, priklausys nuo mūsų pačių. – M.de Montenis.
 18. Gyvenimas per trumpas, kad jį galima būtų eikvoti niekams. – B. Dizraelis.
 19. Gyvenimas – tai kalnas: kopiame lėtai, žemyn lipame greitai. – Gi de Mopasanas.
 20. Gyvenimas – tai solo smuiku klausant publikai, tiktai mokytis groti tenka koncerto metu. – S. Batleris.
 21. Gyvenimas trumpas, bet panobuodžiauti visada suspėji. – Ž. Renaras.
 22. Gyvenimas trumpas – menas amžinas. – Hipokratas.
 23. Gyvenimas visada rimtas, bet visada gyventi rimtai – negalima. – G. K. Čestertonas.
 24. Gyvenimą gali nugyventi dvejopai: taip, tarsi nieko nėra stebuklingo, arba taip, tarsi viskas yra stebuklinga. – A. Einšteinas.
 25. Gyvenime yra tik dvi tragedijos: pirma yra negauti to, ko trokšti, antra – tai gauti. – O. Vaildas.
 26. Gyvenimo esmės ir jo reiškinių supratimas gali apsaugoti būtį nuo išnykimo ir suteikti naujo gyvybės džiaugsmo. – V. Mykolaitis-Putinas.
 27. Gyvenimo prasmė yra būti su žmonėmis, kuriuos myli ir kurie myli tave. – Shakira Mebarak Ripoll.
 28. Gyvenimo trumpumo mes negauname, o pasidarome jį patys. – Seneka.
 29. Gyventi be naudos – prieš laiką mirti. – J. V. Gėtė.
 30. Išorinį padorumą visada sąlygoja vidinis gyvenimas. – J. V. Gėtė.
 31. Jaučiu, kad gyvenimas dalijamas į siaubingą ir apgailėtiną. – V. Alenas.
 32. Jaunystės požiūriu gyvenimas yra begalinė ateitis; senatvės – labai trumpa praeitis. – A. Šopenhaueris.
 33. Jei gyvenimas – scena, tai žmona despotiška režisierė. – J. Laucius.
 34. Jei nori gyventi laimingą gyvenimą – susiek jį su tikslu o ne su kitais žmonėmis ar daiktais. – A. Einšteinas.
 35. Jei nori jaunai atrodyti, reikia gyventi santūriai, po truputį valgyti ir meluoti apie savo amžių. – V. Mizneris.
 36. Jeigu reikalausi iš gyvenimo daugiau, negu jis gali duoti esamomis aplinkybėmis, neišvengiamai pralaimėsi. – R. Oldingtonas.
 37. Kad ir koks apgailėtinas būtų tavo gyvenimas, sutik jį drąsiai ir gyvenk; nevenk jo ir nekeik. Jis ne toks blogas, koks tu pats. – H. D. Toro.
 38. Kas bailiai rūpinasi, kaip čia nepraradus gyvenimo, niekuomet juo nesidžiaugs. – I. Kantas.
 39. Kas iš vaikystės žino, kad darbas yra gyvenimo dėsnis, kas iš jaunystės suprato, kad duona pelnoma tik sunkiai prakaituojant, tas pasirengęs žygdarbiui, nes reikiamą dieną ir valandą jis ras valios ir jėgų jį įvykdyti. – Ž. Vernas.
 40. Kas nesupranta, kad geras gyvenimas, santaika ypač reikalingi žmonių laimei ir gerovei! Skirtingi įsitikinimai be tarpusavio pakantumo būdavo ir esti didžiausių vaidų ir neapykantos šaltinis. – J. Blažys.
 41. Kiek žmoguje gerumo, tiek jame ir gyvenimo. – R. V. Emersonas.
 42. Kiekviena diena – vis naujas gyvenimas. – Seneka.
 43. Kiekvienas gyvenimas – tai pastangos ir kova už teisę būti pačiu savimi. – Ch. Ortega I Gasetas.
 44. Kiekvieno žmogaus gyvenimas – tai dienoraštis, kuriame ketinama įrašyti vieną istoriją, o įrašoma kita. – Dž. M. Beris.
 45. Kol yra gyvenimas, yra ir viltis. – I. Saikaku.
 46. Mažiausiai mirties bijo tie žmonės, kurių gyvenimas turi didžiausią vertę. – I. Kantas.
 47. Meilė ir kančia gaivina sielą taip, kaip rasa suvytusius žiedus. Be meilės gyvenimas tuščias ir beprasmis. – S. Nėris.
 48. Meilė pačiam sau – romanas, trunkantis visą gyvenimą. – O. Vaildas.
 49. Mes randame gyvenime tai, ką patys jam suteikiame. – R. V. Emersonas.
 50. Mirti – tai niekis, baisu negyventi. – V. Hugo.
 51. Mokykitės ir skaitykite. Skaitykite vertingas knygas. Visa kita padarys gyvenimas. – F. Dostojevskis.
 52. Nepatirsi – negyvensi. – Sokratas.
 53. Nesvarbu, kokį kelią pasirinkai, jis bus nuotykis, jeigu šlovinsi gyvenimą ir pakilsi virš paprasčiausio saugumo ir vidutiniškumo. – D. Sarnoffas.
 54. Paimkite gyvenimą į savo rankas, ir kas atsitiks? Siaubingas dalykas: nėra ką kaltinti. – E. Jong.
 55. Reikia, nugyventi ilgą gyvenimą ir pasenti, kad suprastum, koks jis trumpas. – A. Šopenhaueris.
 56. Senti nuobodu, bet tai vienintelis būdas ilgai gyventi. – B. Šo.
 57. Smulkiais žingsneliais bėga mūsų dienos Link nužymėtos kiekvienam ribos, Ir saulė, kuri šviečia mums, bepročiams, Tik rodo kelią nebūties tamson. Užgesk, užgesk, ugnele trumpaamže! Gyvenimas – tai bėgantis šešėlis, Tai komediantas, kurs jam skirtą laiką Papostringauja scenoj, pasimaivo, Nueina ir nutyla amžinai, Tai idioto pasaka triukšminga, Neturinti prasmės. – V. Šekspyras.
 58. Svarbu ne tai, ar ilgai, bet ar tinkamai tu gyveni. – Seneka.
 59. Šykštuolis pamiršta, kaip greitai bėga laikas ir koks trumpas gyvenimas. – D. Didro.
 60. Tarp gražių pietų ir gyvenimo yra tik vienas skirtumas: tai, kas saldu, valgoma pietų pabaigoje. – R. L. Stivensonas.
 61. Tarp žmonių gyvenk taip, lyg Dievas tave matytų. Kalbėk su Dievu taip, lyg žmonės tave girdėtų. – Seneka.
 62. Tas, kuris gyvenimu žaidžia, visuomet pralaimi, o kuris nemoka sau įsakyti, tuoj pat tampa vergu. – J. V. Gėtė.
 63. Tiek dorai pragyventa diena teikia ramų miegą, tiek naudingai pragyventas gyvenimas dovanoja ramią mirtį. – Mikelandželas.
 64. Tiesą sakant, tik nedaugelis gyvena šiandien. Dauguma rengiasi gyventi vėliau. – Dž. Sviftas.
 65. Tik tas gyvenimo ir laisvės vertas, / Kuris kasdien dėl jų į kovą stos. – J. V. Gėtė.
 66. Visi nori gyventi ilgai, bet niekas nenori pasenti. – Dž. Sviftas.
 67. Visiems mums derėtų atsiminti, jog turime mirti, ir tada visi gyventume taip, tarsi būtume tikri, jog turime gyventi amžinai. – F. Gvičardinis.
 68. Visiškai niekingas tas, kuris turi daug priežasčių išeiti iš gyvenimo. – Epikūras.
 69. Žmogus gyvena tikrą gyvenimą, jeigu laimingas kitų laime. – J. V. Gėtė.
 70. Žmonės žaidžia gyvenimą – kuo tragiškesnė kaukė, tuo didesnis juokdarys po ja slepiasi. – Ch.Ortega I Gasetas.
 71. Žmonių gyvenimas, skirtas tiktai malonumams, be sveiko proto ir dorovės neturi jokios vertės. – I. Kantas.
 72. Žvelk gyveniman, jis moko už knygas labiau. – J. V. Gėtė.

Merfio dėsniai

 1. Gyvenimas ne visada baigiasi mirtimi, kartais jis pasibaigia vestuvėmis.

Kinų patarlės

 1. Vaiko gyvenimas – tarsi popieriaus lapas: kiekvienas praeivis palieka jame pėdsaką.

Lietuvių patarlės

 1. Anksti kelsi, vėlai gulsi, gyvenime neprapulsi.
 2. Gėda gyventi ne nepritekliuje, o purve.
 3. Ledas slidus, gyvenimas žmogaus dar slidesnis.

Vokiečių patarlės

 1. Kuo ilgiau miegi, tuo trumpiau gyveni.