Apie Užgavėnes

... draudžiančią pasilinksminimus, Užgavėnes imta švęsti prieš ją. Užgavėnės ... pelysianti. Spėjimas iš Užgavėnių oro Iš Užgavėnių oro ... užsirašinėja žmonių daromus ,,griekus“. Triukšmavimas ir muzika Užgavėninkai labai daug triukšmaudavo, grodavo įvairią muziką ...


Užuojautos

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą. Dėl tėčio mirties nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.


Užuojautos

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgęso, dangus tik žėri amžinai. Tu sušukai esu - mes esam, o aidas atkartojo kaip trumpai. (V.Aistis)


Užuojautos

Labai užjaučiame Tave netekties valandą. Nors, atrodo, žinom išėjimo neišvengiamybę, bet tai visada užklumpa skaudžiai, netikėtai, o žodis "niekada" vis žeidžia tolstant praradmui.


Užuojautos

Labai užjaučiame Tave netekties valandą. Nors, atrodo, žinom išėjimo neišvengiamybę, Bet tai visada užklumpa skaudžiai, netikėtai, O žodis “niekada” vis žeidžia tolstant praradimui.


Užuojautos

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, Tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą. Dėl tėčio mirties nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.


Užuojautos

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgęso, Dangus tik žėri amžinai. Tu sušukai esu – mes esam, O aidas atkartojo kaip trumpai.


Užuojautos

Telydi Jus paduoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Nuoširdžiai užjaučiame Jus, mirus brangiai mamai.


Užuojautos

Gyvenimas negailestingas, Nežiūri amžiaus, nei jausmų. Į amžinybę pasikviečia Brangiausius mums ir artimiausius iš visų. Nuoširdžiai užjaučiame..


Užuojautos

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė mylimą sūnų, vyrą, tėvelį... Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame jo artimiesiems.