Dainų tekstai (žodžiai)

... tiki, Kūčių nakty.. Viešpaties angelai, Mudviejų akyse, O širdyse šiluma.. Nes Kūčių ... Lik su manimi Kūčių nakty.. Lik su manimi Kūčių nakty.. Viešpaties angelai, Mudviejų akyse, O širdyse šiluma.. Nes Kūčių vakarą ...


Kiti

... prausdavosi moterys. Šiam papročiui išnykus, Kūčių dienos pavakaryje žmonės prausėsi ... kaimynais, dovanodavo skriaudas savo priešams. Kūčių vakarienė ir patiekalai Kūčias ... – reiškė vestuves ir šeimos pagausėjimą. žvakučių deginimas – siejamas su prosenelių ...


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus Tą mielą Kūčių naktį šventą. Te nesibaigia džiaugsmas Jums gyvenimo brangaus Ir nepalūžkit, jeigu Nuoskaudas patirt bus lemta.


Kalėdiniai SMS sveikinimai

... ir tyliai prisilieskim Prie Švento Kūčių stalo vakare. Be pykčio, be ...


Kalėdiniai SMS sveikinimai

... , kartu su baltu kalėdaičiu ant Kūčių stalo lai užgims ir viltinga ...


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Vis krinta baltos snaigės iš dangaus Tą stebuklingą Kūčių naktį šventą. Tegul jinai stiprybės jums įkvėps, Net jei ir nuoskaudų patirt bus lemta


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus Tą mielą Kūčių naktį šventą. Te nesibaigia džiaugsmas Jums gyvenimo brangaus Ir nepalūžkit, jeigu Nuoskaudas patirt bus lemta.


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Kūčių vakarą - ramybės sielai, Kalėdų rytą - džiaugsmo širdžiai. Naujųjų Metų naktį - spindinčios laimės, Visą gyvenimą - dievo palaimos!


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Kūčių stalas žvakelėm mirgės Metų vargas atrodys toks lengvas, O namai prisipildys Tikėjimo, gėrio versmės. Tu ištieski kažkam artimam Nuo darbų gal pavargusią ranką Ir širdingai linkėk Susitaikymo, ramybės, vilties.


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Gumšuoja miškas. Kur ne kur trobelė Atakusi nykiai švitėjančiais langais. Šerkšnoj liepsnoja deimantų ugnelės, Tarytum plazdančios ant stalo žvakės Ar lyg vaikų maldoj nušvitę akys, Sustojusių Kūčių džiaugsmingai įžangai. (J. Aistis)