Juokingi tostai

... jūs dabar verčiatės? – paklausė pirmas. – Aš pagarsėjęs aiškiaregys… O jūs? – Aš – verslininkas. Ar jūs didelis brangininkas? Norėčiau pasinaudoti jūsų paslaugomis, – sujudo verslininkas. – Iš jūsų ... dabar galvoju? – Jūs ...


Juokingi tostai

... tai, pone majore?! Aš jums penkis tūkstančius sumokėjau, o jūs mane – į laivyną?! – Šmeižtas ... – Kaip tai neėmėte? Juk vakar vakare kapinėse jūs nuogas sėdėjote ant paminklo ... komisijos nariai, – pasisuka majoras į komisiją, – jūs aiškiai matote, kad vaikinui ...


Juokingi tostai

... aš – jūsų kaimynė, gyvenanti aukštu aukščiau. Noriu pasakyti, kad jūsų šuns skalijimas ... . – Čia aš – jūsų kaimynas, gyvenantis vienu aukštu žemiau. Tai jūs vakar mane ... šuo neleidžia jums užmigti? – Taip, tai aš. – Apgailestaudamas noriu jums pranešti, kad ...


Juokingi tostai

... Žvingilai, man sakė, kad praėjusią naktį jūs vaikštinėjote miesto gatvėmis ... toks jūsų poelgis gali pakenkti ne tik jūsų reputacijai, ... – Kaip tai niekuo dėtas? Juk jūs stūmėte karutį miesto gatvėmis. – ... aš nebuvau tikras, kad jūs surasite taksi… Pakelkime ...


Juokingi tostai

... pasiuntiny, ko jūs toks susikrimtęs? Kuo nors neįtikome? – Jūsų kilnybe, pavogė ... laikrodį! – pasiskundė pasiuntinys. – Gal jūs įtariate ką nors? – Manau, ... besišypsantis ponas. – Bet juk tai mano teisingumo ministras… – Apgailestauju, jūsų kilnybe! Matyt, ...


Tostai jubiliejaus proga

... su žaliausiu gojum — Mes Jums linkime sėkmės! Ką bedovanotume — menkai atrodo — Jūsų dvasios turtai — tėviškės verti. Keista, kad ne mes Jus, o tik Jūs mus guodžiat… Ir nežinom, ar mes to verti? Jums ...


Juokingi tostai

... už garbės įžeidimą. Štai keletas istorijų, kurios labai panašios į anekdotus. Teisėjas graudena: – Kaltinamasis, jūs toks inteligentiškas žmogus, toks… – ... aš negaliu atsakyti jums tuo pačiu komplimentu. Juk aš prisiekiau sakyti tik ...


Juokingi tostai

... išmuš paskutiniojo teismo valanda, ir jūs susitiksite akis į akį su našle ... , o našlė jus pavadins vagimi, ką jūs jai pasakysite? – Pone teisėjau, jūs sakėte, kad ... našlei aš pasakysiu: „Melanija, štai jūsų kiaulė!“ Pakelkime taures už tai ...


Juokingi tostai

... – Tiesiog žodžių nerandu, Aurimai! Jūs vėl miegate darbo metu. ... – Laiko tai turiu. Bet juk dar reikalinga tyla. ... darbe miegate! – Šefe, bet juk jūs irgi buvote jaunas… – Aišku, ... ateinančio mėnesio pirmosios dienos jūs – atleidžiamas! – Tai nuo pirmosios! O ...


Juokingi tostai

... , tas šiukšlių kibiras?! Su juo susijusi ne viena šeimos tragedija, ... – Aš tai numiriau iš juoko. – Kaip tai? – Viešėjau ... Atsisėdau ant sofos, juokiausi, juokiausi ir miriau iš juoko. – Kvailys, – atšovė ... tai, kad tik ką parėjus namo nereikėtų nešti šiukšlių ...