Kiti

... turtas turtu nebaidos 96. turtas nupliko, o lazda liko 97. turtas naudos turi, meilės, laimės neturi 98. turtas ... šykštus ir turtingas 111. šykštus didžturtis yra biednesnis už ubagą 112. šykštuolis krauna turtus ...


Kiti

... turi mažai duonos 498. kas turi dantis, tas neturi duonos, o kas neturi dantų, tas turi ... neturėjom 590. kai čigonas turi mėsos, neturi duonos, o kai turi duonos, neturi ...


Kiti

... turtingam ir Dievas padeda 121. turėk duonos, turėsi ir prie duonos 122. turėk duonos, turėsi ir prie duonos 123. turbūt ... Dievas duotų sveikatą arba tą pačią atimtų 820. kad striokas, tuo kartu ...


Kiti

... neturėsi 81. turėk šautuvą, mašiną ir bobą – pinigų neturėsi 82. tu ... turėtų, pamazgų nelaktų 417. kad šuo pinigų turėtų, netykotų 418. kad šuo pinigų turėtųnekauktų ...


Kiti

... sutiktu, turi būti protingas klebonas 86. proto turi, bet išminties neturi 87. proto turi ... pagal amžių, bet senas protu 317. jaunas gvoltu, senas protu 318. išsimelsk ... vyžotu negu su kvailu piniguotu 364. geriau su protingu vyžotu negu su kvailiu piniguotu ...


Kiti

... dešimtų metų pats ženijas, nuo trijų dešimtų lig keturių dešimtų ženija žmonės, nuo keturių dešimtų metų ... turtą velnias pašienavo 281. turint velnią, šėtono nereikia 282. turi ... velnio ratukas 391. šimtas velnių nepavytų 392. šimtas velnių išėjo, tūkstantis ...


Kiti

... dešimtų metų pats ženijas, nuo trijų dešimtų lig keturių dešimtų ženija žmonės, nuo keturių dešimtų metų ... eitų galva, tai kojų nereikėtų 637. kad žinotum žmogus, kad tu ten gerai rasi, tai bepigu būtųnebijotum ...


Kiti

... tuščias darbas – kaip į kiaurą pilt 70. turtingam turtai rūpi, neturtingam darbas 71. turi ... neturi, o žmogus – kai per daug turi 1047. bistu pabastu – moteriškos darbas 1048. bistu pabastu ...


Kiti

... neturėsi. 32.Aitvaras neneštų, kad pautienės nemėgtų. 33.Aitvaras visiems darbštiesiems turtus ... protu toli nenuvažiuosi. Š 1.Šaukšte prigirdytų, kad galva tilptų. 2.Šaukštu saulės neuždengsi. 3.Šimtas litų ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... pačių įvairiausių tautų turėtų būti tokių, kur viena lytis nebūtų ... intelektą, kad surastų priežastis palaikyti jos intuiciją. – G. K. Čestertonas. Moteris, neturinti nieko, ... svaiginančio. Kinija turi opiumą, islamo šalys turi hašišą, vakarai turi moteris. – ...