Sveikinimai draugams

Draugas - tas, kuris padės nors ir pačiam sunku. Draugas - tas, kuris atiduos ką turi, nors nieko pačiam nebeliks. Draugas - tas, kuris nusišypsos nors pačiam širdy sunku. Draugas - tas, kuris tikės nors pats jau netiki savimi. Tai tu..


Tostai draugams

Ne puotoj audringoj Draugai susitinka Draugai susitinka varge Kai ašara rieda ir skausmas ištinka Tas draugas keršys už tave.


Sveikinimai draugams

Ne puotoj audringoj Draugai susitinka Draugai susitinka varge Kai ašara rieda ir skausmas ištinka Tas draugas keršys už tave.


Sveikinimai draugams

Sunku surasti gyvenimą, Už kurį atiduotum draugą, Bet dar sunkiau surasti draugą, Už kurį atiduotm gyvenimą..


Sveikinimai draugams

Sunku surasti gyvenimą, už kurį atiduotum draugą, Bet dar sunkiau surasti draugą, už kurį atiduotum gyvenimą.


Tostai draugams

Turėk šunį draugą, bet ne draugą šunį...


Tostai draugams

... už meilę? Už šilumą, už draugystę, už kito šypseną? Ar pagalvojai ... tai, ką dabar turi, nes sunku pasakyti, koks brangus žmogus, kai ... ugnį! Tikėk labiau nei dabar! Suspausk draugystę delne ir nepaleisk jos niekada!!!!


Sveikinimai draugams

Turėk šunį draugą, bet ne draugą šunį...


Sveikinimai draugams

... su mama smėlėta jūros pakrante.. Staiga jis paklausė: - Mama, pagaliau pavyko susirasti draugą ... .. Laikydama rankas delnais į viršų, vieną saują stipriai sugniaužė.. Smėlis ėmė srūti pro ... akimirkų berniukas nustebęs žiūrėjo, o vėliau sušuko: - Supratau!


Tostai draugams

Vėl sugrįš birželis, gražios mėnesienos Glamonės vėl žemę saulės spinduliai, Bet negrįš jau niekad tokios linksmos dienos, Kurias tu praleidai kaime su draugais.