Gražiausi sveikinimai ir palinkėjimai Mokytojo dienos proga. Pasveikink savo mylimą mokytoją.


Mokytojau, mylėk mano vaiką lyg savo —
Kai manęs nėra, atstok jam mamą.
Mokytojau, globok mano vaiką lyg savo —
Kai draugų nebus, atstok jam draugą.

Mokytojau, saugok mano vaiką lyg savo —
Kai Tėvo nėra, atstok jam Tėvą.
Mokytojau, tikėk mano vaiku lyg savo —
Jeigu Jis suklys, nuvesk pas Dievą.


Kažkas pabeldė į duris,
Kažkas miegot neleidžia…
Atmerkęs nuostaboj akis
Matai Rugsėjo veidą.

Pasipuošė Ruduo fraku
Ir įmetė pro langą
Rugsėjo astrų sulytų,
Ištiesęs savo ranką.

Atėjo šventė į namus,
Pakvipo viskas knygom.
Rugsėjis su Tavim perpus
Užsiėmė dalybom:

Dalino rudenio lapus —
Lapus baltųjų knygų.
Pavertęs rašalą lietum
Lydės Tave mokyklon!


Ant stalo atversta knyga
Brandina mokslo mintį…
Kasdien taisai mažas klaidas, —
Toks atminty mums liksi.

Pavargusi palinks galva,
Kada visi jau miega,
O Tu taisai, taisai klaidas —
Tai mūsų gėrio pėdos.

Mes kasdienybėje kalti,
Dažnai užgaunam žodžiais…
Nustebins puokštė tarpdury…
Iš rankų kris Tau rožės.

Dėkojam, Mokytojau, Tau
Už Tavo didžią širdį.
Nieks neišmokys mūs geriau
Gyventi ir išlikti…


Rugsėjis beldžia į duris išdykęs
Ir veda į mokyklą mažučius.
Vėl tirpsta vaikiška širdis sutrikus —
Rugsėjis klasėj krykščia vaikučiu.

Rugsėjis beldžia į duris laimingas
Ir veda į mokyklą pirmąkart.
Šis jaudulys nebeišnyks vaikystės…
Kaskart rugsėjo pirmą laimėj noris verkt.


Iš nerimo žiedai ant stalo rausta,
Nerimsta žvilgsniai lukesčio pilni,
Tarytumei ir gėlės jaustų,
Jog šiandien iš mokyklos išeini.


Jau klasėj laukia mokiniai,
Jau nuskamba skambutis…
Dienynas, knygos, sąsiuviniai…
Tu jaudinies truputį.

Tu vienas stovi prie lentos,
Greit pamoka jau baigsis…
Nepasakei minties vienos…
Ir kam taip skuba laikas?

Neištaisyti sąsiuviniai,
Kur klaidos tarsi puokštės —
Tai brangūs Tavo mokiniai —
Gyvenimui paruošk juos.

Tau, Mokytojau, šypsena
Didžiausioj Tavo šventėj
Ir mylinčių akių kalba —
Išmokyk juos gyventi.