Kiti

... žmogus sensta, o širdis vis jauna 47. žmogus sėja, žmogus pjauna, žmogus žydo kišenėn krauna 48. žmogus savo šešėlio neperžengs 49. žmogus ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... didis žmogus – viso labo tik žmogus. – J. V. Gėtė. Iš visko, ką turi žmogus, geriausia ... sukelti baimę būtent “geras” žmogus, tuo tarpu “blogas” žmogus sukelia tik ... tuoj žus. – J. V. Gėtė. Žmogus – tai jo poelgiai. – G. Hėgelis. Žmogus – tai trupmena, kurios ...


Kiti

... žmogus vivulis, Dievas godulis 8. žmogus vargulys, Dievas godulys 9. žmogus užmano, Dievas padaro 10. žmogus ... žmogus pradeda, Dievas parėdo 13. žmogus planuoja, o Dievas disponuoja 14. žmogus ...


Kiti

... 9. žmogus neišganytas – be gerų darbų ir be pinigų 10. žmogus jaunas be darbo dyksta greitai 11. žmogus gyvena ... žmogus prie darbo 517. kaip jautis prie jungo, taip žmogus ... 887. darbininkas žmogus vis nezgadnas 888. darbininkas žmogus niekad duonos ...


Kiti

... protą. 1. žmogus yra gerbiamas iš apsirėdymo, o įvertinamas sulig ano protu 2. žmogus ... 96. protingas žmogus pirma sukramto, paskui išspjauna 97. protingas žmogus neprivalo geisti ... bagotojo kišeniuje 430. beržo proto žmogus 431. bernui nereikia proto, o ...


Kiti

... žmona aršiau velnio 9. žmogus žmogui yra velnias 10. žmogus visais ... 11. žmogus šaudo, o velnias kulkas gaudo 12. žmogus pinigus renka ... 14. žmogus bagotas, tik velnias biednas 15. žmogus ant krūvos ... ne gegužė 887. kai žmogus, tai žmogus, ė kai velnias, tai ...


Merfio dėsniai

... , o ne rezultatas. (S. N. Parkinsonas) Niekada žmogus nebūna taip arti tobulybės, ... savaites dirbti negėręs, o žmogus – atvirkščiai. Žmogus gali amžinai žiūrėti į tris ... – tai jau pjudymas. Kompetentingas žmogusžmogus klystantis pagal taisykles. (Polis ...


Kiti

... ne duona 9. žmogus ne viena duona gyvena 10. žmogus – ne duonos kepalas – neperlauši, nepažiūrėsi 11. žmogus – ne ... žmogus duoną pervalgo, bet duona žmogų 374. ne žmogus ... lašiniais 492. kąsniu duonos žmogus pasisotina, o laime ir džiaugsmu ...


Kiti

... velnias išgalvojo, amžiną laimę žmogus išsvajojo. 62.Amžiną namą ... nepritinka pykti. 49.Išmokyk, žmogus, akmenį plaukti. 50.Išpurtino ... nesėsi – duonos neėsi. 26.Nedoras žmogus kitų dorybės neišmokys. 27 ... 21.Pergalė rodo, ką žmogus gali, o pralaimėjimas – ko jis ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... žmogus visada savyje turi turtus. Homo homini lupus est. (Plautus) Žmogus žmogui – vilkas. Homo locum ornat, non locus hominem. Žmogus vietą ... , tardus ad dicendum. Tebūnie kiekvienas žmogus greitas išklausyti, lėtas kalbėti. Sit ...