Šventės ir nedarbo dienos

... vaikšto ir nežino, ar pirkti gėlių, ar ne. Kovo 11 Lietuvos nepriklausomybės ... Maskvos reikalaujama kompensacijų. Rugpjūčio 15 Žolinė. Niekas nežino, kas tai yra. ... skrandžius. Į silkę niekas pažiūrėt nebegali (o gal ir į mišrainę). Savaitei išnyksta visa ...


Vestuviniai sveikinimai

... pašokinėtų, Visos kaimo mergužėlės Į mane žiūrėtų. Ar jūs žiūrit, ar nežiūrit, Aš jūsų nebūsiu ... , Šėnavot mokėčiau: Šilko rūbais parėdyčiau, Vyneliu girdyčiau. Ant ąžuolo žali lapai ... lapelių gaili rasa Tai mano vynelis. Laukiau metus, laukiau antrus Josiu ...


Vestuviniai sveikinimai

... sakalėlis Per žalią girelę, Atmušė sparnelius Į sausą eglelę. Pažiūrėk, mergele, Į sausą ... tas bernelis, Kurs mane mylėjo? Ar už jūrų marių, Ar už vandenėlių, Ar kitas mergeles Mylėti pradėjo? Nei už jūrų marių, Neivandenėlių ...


Vestuviniai sveikinimai

Oi berneli tu beširdi Oi berneli tu beširdi, Kam tu mane palikai, Kam ... nuleidus akeles, Tu neklausi, kas man yra, Nebemyli tu manęs. Imsiu sierčikų skrebutį ...


Vestuviniai sveikinimai

... ant rankų, rodos, visai neseniai lydėjome į pirmą klasę. Dabar ... sudėtingas gyvenimas. Bet jis nelyginant audringa jūra šaukia tave ... . Drąsiau, sūnau, pirmyn, paskui svajonę. Mes linkime tau savo ... Laiminame tave, brangus mūsų sūnau, linkine tau ir tavo būsimai ...


Vestuviniai sveikinimai

... jums pasakyti... Bet šiandien tam ne laikas. Verčiau tegul prabyla poezija ... laimei. Tegul jūsų sąjunga, nelyginant tyriausioji verdenė, gaivina pavargusius, suteikia naujų jėgų ... su vaikais, vaikaičiais ir provaikaičiais į deimantines vestuves.


Vestuviniai sveikinimai

... . Ir nuometą baltą nusegsim, Apgobsim šilkine skara: Dar vakar buvai vėjavaikė ... ir žmona! Neverk dėl dienų, kur prabėgo, Ir skruostų nevilgyk rasa. Naujieji ...


Vestuviniai sveikinimai

Neverki, jaunoji, Ko ritasi skruostais Gal ... prabėgę, Daugiau neateis? Ant aukuro švento Liepsnos pynimėlis, Auksine gėle Išsiskleis, sužydės ...


Vestuviniai sveikinimai

Brangūs sveteliai, ačiū, kad nepasididžiavote ir atvykote į mūsų vaikų vestuves. ... ir šmaikštus humoras padeda išspręsti net ir kebliausias gyvenimiškas problemas. Tikimės ...


Vestuviniai sveikinimai

Ant piršto blikstelėjo žiedas Veide nušvito šypsena: Buvai geriausia mano draugė, Nuo šiol brangiausioji žmona. Aš tau prisiekiu: mūsų meilė Įveiks nepriteklius visus, Kaip rožė švelniai prasiskleidus, Atneš ji laimę į namus.