Vestuviniai sveikinimai

Brangūs vaikai, daug gražių žodžių, daug išmintingų pamokymų norėtume išlydėdami jums pasakyti... Bet šiandien tam ne laikas. Verčiau tegul prabyla poezija:

Svaigi jaunystė jau pražydo,
Svajonių rytas toks vaiskus...
Į kelią tolimą išlydim
Taip greit suaugusius vaikus...

Jauni sparnai plasnoja,
kelia Į šviesų tolį, o tenai
Tarytum saulė auksu žėri
Dvi širdis jungiantys žiedai...

Tegul jie sujungia jus amžiams, sujungia laimei. Tegul jūsų sąjunga, nelyginant tyriausioji verdenė, gaivina pavargusius, suteikia naujų jėgų naujiems darbams. Laiminame jus, vaikai. Tegul šiandien sukurta jūsų santuoka išlaikys visus išbandymus ir atves jus drauge su vaikais, vaikaičiais ir provaikaičiais į deimantines vestuves.