Sveikinimai Moters dienos proga

Tetuke Ne visada didelės šventės būna linksmos, Ne visada žmogui užtenka to ką jis turi. Todėl mesnorėtume moters dienos proga Palinkėti kad, jums būtų didelių ir mažų Svajonių išsipildymas. Moters dienos proga jus sveikina ***.


Valentino dienos sveikinimai

... dienos, kaip rožė žydėjo, Bet nuvyto nuo žodžių kelių. Vėl bus dienos ...


Sveikinimai Moters dienos proga

Miela ***, Sveikiname Jus Moters dienos proga, linkime stiprios sveikatos, visokeriopos laimės, geros pavasariškos nuotaikos. Visada jus mylinti(s) ***


Sveikinimai Motinos dienos proga

Mama, Linkiu, kad džiaugsmas vis lydėtų, kad skrietų dienos lyg daina, vargai ir rūpesčiai neliestų, širdis būtu laimės kupina. Tavo sūnus(duktė) ***


Sveikinimai Moters dienos proga

Miela ***, Su auštančiu pavasariu, Su vyturio daina, Su žibučių puokšte, Su Kovo 8-aja. Moters dienos proga sveikina ***.


Sveikinimai Moters dienos proga

Brangi *** Linkiu saulės šviesos, kai lyja, Linkiu lietaus, kai ištrokšta kaitra. Linkiu dainos, kai spengia tyla, Linkiu tylos, kai triukšmas aplink. Moters dienos proga jus sveikina ***.


Sveikinimai Moters dienos proga

Gerb. ***, Tegul kaitri pavasario saulė nutirbdo sniegą ir ledus. Teatneša ji laimę, džiaugsmą ir šviesą širdyje. Į jūsų širdį ir namus atneša daug meilės. Nuoširdžiai sveikina moters dienos proga ***.


Sveikinimai Moters dienos proga

Tetuke, Te aušta gražus saulėtas rytas. Te čiulba aistringai paukštelių balsai. Te žydi ir klesti jūsų gyvenimas. Te būna nuklota gražiausi žiedai. Moters dienos proga jums linki ***.


Sveikinimai Motinos dienos proga

Teta, kuo geriausios sveikatos, pasisekimo ir geros nuotaikos Moters dienos proga Jums linki ***.


Sveikinimai Moters dienos proga

Mieloji mano ***, gražaus pavasario, saulėtos nuotaikos, sveikatos ir laimės moters dienos proga linki ***.