Sveikinimai draugams

... Mano vyturėlis. Mano vieversėlis. Mano drugelis. Mano plaštakė. Mano žuvėdra. Mano žiburys. Mano dwynius. Mano dovana. Mano mielūmas. Mano gražuolė. Mano šypsenėlė. Mano ...


Kiti

... 115. tai vėtymas, tai grėbstymas – vyžu duonoje 116. tai vėtymas, tai grėbstymas – vyža ... duona – ne marti, pilvas – ne gromata 926. duona – ne mama, galima ir be ... . amatas duonos neprašo, pečių (strėnų) nelaužo 1081. amatą mokėdamas, duonos nemaldausi 1082. ...


Kiti

... dievas priima 548. ne atsinešimas, ne radimas, tik Dievo padėjimas 549. namai šakaliai, o ... . mat tave dievai! 571. mano Dievas bagotas 572. mala ir mala Dievas savo girnom 573. mačys nemačys – vis Dievo macis ...


Kiti

... gudo mušimas kaip žydo rėkimas 348. ne koks bitas mušimas, o koks žydo rėkimas 349 ... 366. medų laižydamas nepavalgysi 367. maukia kaip žydas taboką 368. maskolį pereina lenkas ... marių 468. jomarkas be žydų kaip sriuba be duonos 469. jomarkas be čigono, karčema ...


Kiti

... 273. mariose lašas vandenio žymės nepadaro 274. marioms vandens nepritrūks 275. marioj lašas vandens 276. malkų – nors sudek ... nė velnias negeria vandens 453. daugumas, bijodamas ugnies, įbėga su visu ...


Kiti

... perkama 91. teisybės pinigais neužklosi 92. teisingumas – pinigas, visam pasauly imamas ... plaukia kaip pinigai į kunigo mašną 147. pirmąsyk gegutei kukuojant pavasrį, pinigų ... piniginę (giminę) 482. gimimas ar mirimas – pinigų išleidimas 483. geriausias pinigų ...


Kiti

... skūpus sutvėrimas – velnio pragėrimas 375. skūpus sudėjimas – velnių pragėrimas 376. skūpus sudėjimas – velnių pragėrimas 377. skūpuolis pinigus renka, velnias mašną ...


Kiti

... razumas 508. mažas žmogus riedėte rieda – didelis nepavys 509. margas paukštis, žmogaus gyvenimas dar margesnis ... margas, svietas dar margesnis, o žmogaus gyvenimas margiausias 781. genys margas, o gyvenimas žmogaus dar margesnis ...


Kiti

... mano darbas į mane šneka 370. mana roda, tavas darbas 371. man ne palestranto reikia, man ... 624. į darbą neskubėdamas, į karčemą pasibėgėdamas 625. į darbą ... 831. darbštus – klojiman, tinginys – vežiman 832. darbštus – klojiman, tinginys – vežiman 833. darbštus ...


Kiti

... . 58.Amatas duonos neprašo, pečių nelaužo. 59.Amatą mokėdamas, duonos nemaldausi. 60 ... . 22.Ir mažas kelmas išverčia vežimą. 23.Ir šuo kariamas pripranta. 24 ... 12.Pasidalintas skausmas – pusė skausmo, pasidalintas džiaugsmas – dvigubas džiaugsmas. 13.Pasiliksi, ...