Kiti

... jeigu Dievo nebijai, bijok žmonių 919. jeigu Dievas padės, kiaulės nesuės 920. jeigu ... jei dievas prineš į rankas 945. jei Dievas neužlauš, ožka nesugrauš 946. jei ... jei Dievas duos 956. jei Dievas davė, žmogus neatims 957. jei ...


Merfio dėsniai

... . Jei tai neveikia, pakeiskite dokumentaciją. Jei ... jei moka gerai. Mes dirbame, jei moka – gerai. Žmonės nedaug ko verti, jei ... Jei mąstai – nešnekėk, Jei mąstai ir šneki – nerašyk. Jei mąstai, šneki ir rašai – nepasirašyk. Jei ...


Merfio dėsniai

... ištuštink apkabą. Laivyno aksioma: Jei juda – atiduokite pagarbą, jei nejuda – nudažykite. ... ką šaudyti. Jei turite pakankamai šovinių, visada pataikysite. Jei šoviniai baigiasi, ... kojų. Nestovėk, jei gali sėdėti; nesėdėk, jei gali gulėti; negulėk, jei gali ...


Merfio dėsniai

... jis nepatiks. Jei dizainas nepriekaištingas, tai suklysta programuotojas. Jei programa ideali, nepavyksta parinkti spalvų gamos. Jei abi ... , net jei naudos tą pačią peržiūros programos versiją. Jei padarysite ...


Merfio dėsniai

... jei apvaisinsite 9 moteris. Nesisielok, jei tavo žmona turėjo kažką prieš tave, blogiau, jei ... išsiskyrimas. Jei vesi, padarysi vieną moterį laimingą, jeigu liksi viengungiu ... (Sokratas) Vesk. Jei gausi gerą žmoną, būsi ištikimas, o jei blogą – tapsi ...


Kiti

... neturėsi 645. jeigu ilgai miegosi, duonos neturėsi 646. jeigu ant švento ... badas 651. jei rugelių nelankysi ir duonelės neraikysi 652. jei iš ... aunas 653. jei duonos neturėsi, iš bado padvėsi 654. jei Dievas ... 655. jei bus darbo, bus ir duonos 656. jei bulbos ...


Kiti

... jei varlę užmuši, tai saulė verks, jei rupūžę, tai velnias verks 963. jei ... jei moteriška piršlys, velnias – vedlys 965. jei ... . jei merga piršliauja – velnias vinčiavoja 967. jei ... jei Dievas duos, niekas neatims 972. jei Dievas davė, žmogus neatims 973. jei ...


Merfio dėsniai

... – Jo papildymai: – Jei nekenkia, tai brangu. – Jei galite tai ... priešo. Jei norite numirti sveikas, turite mirti badu. Jei ... 2. Jei jūs nesate alkanas, jie pasiūlys skanesnius patiekalus. 3. Jei jie pasiūlys jums skanius pietus, pamirš gėrimus. 4. Jei ...


Merfio dėsniai

... abejones. Jei klausimas suformuluotas teisingai, atsakymas bus netikėtas. Jei klausime ... . Jei komplimentai būtų tiesa, tai būtų ne komplimentai, o informacija. Jei pasako vieną kartą – patikėk, jei pakartoja tą patį – suabejok, jei ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... tavęs prašau: Jei gali, atleisk, Jei gali, nepyki, Jei gali, išgirsk ... tavęs prašau: Jei gali, atleisk, Jei gali, nepyki, Jei gali, ... tavęs prašau: Jei gali, atleisk, Jei gali, nepyki, Jei gali, ... tavęs prašau: Jei gali, atleisk, Jei gali, nepyki, Jei gali, ...