Trumpi vestuviniai sveikinimai ir palinkėjimai jauniesiems bei jaunųjų tėvams ir giminėms.


Tegul ant jūsų bendro tako
Žiedai gražiausi pražydės,
O sutuoktuvių proga linkim
Abiem daug laimės didelės!


Jei bus sunku, jūs ženkit neparpuldami ir savo antrą pusę saugokit kely. Linkiu išlikti amžinai drauge ir kasdienybėj nepamiršti, kaip stipriai mylit vienas kitą!


Ant rožinio padangės skliauto
Baltieji Nuotakos žirgai.
Iš atminimų liko skiautės —
Visus ir viską palikai.

Balti miražai Tavo sielai,
Baltų lelijų Tau žiedai
Už tai, kad išėjai ne dienai —
Jaunystę amžiams palikai.


Nuneškit meilės trapų žiedą
Lig pat senatvės, lig gilios.
Šypsokitės abu pavasariais
Ne tik džiaugsme, bet ir varguos.


Linkim eiti per žemę laimingiems, kasdien lai saulės spindulių nestinga ir vien tik obelų žiedais jums sninga!


Linkiu jums sutuoktuvių proga abipusio sutarimo ir ištikimybės. Būkite laimingi!


Į tolumas nueina žmonės,
Kitiems kelius pramindami,
Bet meilės kelias... jis kiekvieno kitas
Ir jį tik pats surast gali.


Jei sieksite laimės, tai siekit kartu,
Gyvenimo vėjams galvų nenuleiskit.
Tik saugokit meilę ir liepsną širdžių,
Rytojun lyg pasakon ženkit.


Linkim, kad kasdien vienas kito glėby rastumėte vien džiaugsmą, šilumą ir supratimą.


Vestuvių proga norėčiau palinkėti, kad niekada neužgestų meilės ir laimės liepsna, kad džiaugsmas lydėtų visuose bendro gyvenimo keliuos.