Kiti

... gerus darbus atminti 654. gražų vardą piktas darbas subjauroja 655. gražiomis kalbomis darbo nepadarysi 656. graži kalba piktus darbus slepia 657. graži kalba gerų darbų neatstoja 658. graži ...


Kiti

... graži kalba žmogų puošia 226. graži kalba piktus darbus slepia 227. graži kalba gerų darbų neatstoja 228. girtuoklis miega, velnias už jį poterius kalba ...


Patarlės ir priežodžiai

graži kalba gerų darbų neatstoja


Kiti

... kalba 313. su gerumu nuo žmogaus paskutines kelnes gali nuvilkti 314. su geru ... žmogų gražina, bet žmogus parėdus 473. ne medaliai, bet darbai kalba apie ... . gražiam žmogui gražus ir kvartukas 729. gražiam žmogui gražios širdies reikia 730. graži kalba žmogų ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... skaitytojų gyvenime. – E. B. Olkotas. Gera knyga, graži kalba gali būti naudinga ir padaryti ... . Naudą duoda ne knygų daugumas, o gerumas. – Seneka. Per didelė knygų gausybė ...


Kiti

... . 56.Graži moteris – akims rojus, sielai – pragaras, o kišenei – skaistykla. 57.Graži žmona ... .Kaip pasiklosi, taip išmiegosi. 17.Kalba kalbą atveda. 18.Kalbėk ir akmenį ... neskaičiuojamas. 6.Laikymas negeras pinigų ir gerus paikina. 7.Laimė ir nelaimė praslenka ...


Kiti

... . pinigas kišenės nedrasko 194. pinigas kalba, pinigas tyli 195. pinigas kaip ... 340. laikymas negeras pinigų ir gerus paikina 341. laikomas pinigas į popierių ... 342. laiko nė už pinigus nebesugrąžinsi 343. laikas pinigais neskaičiuojamas 344 ...


Kiti

... . neturėk pinigų, bet turėk gerų draugų 95. netikusi draugystė ... , kas piktai apie kitus kalba: apkalbės ir tave 99. ... už dviejų stalų sėdi, dvi kalbas kalba 117. ne draugas žodelis, ... . blogi draugai greit suklaidina, o nesugrąžina 232. blogas laukas daugiau ...


Kiti

... margas. Lakštingalą Dievas išpuošė gražiausiomis plunksnomis, bet ji pradėjo ... lobius ir suprasti gyvulių kalbą. Sakmė “Perkūnas” Perkūnas ... piktųjų dvasių baidėsi, nei gerųjų gerbė, o iš kitų ... joje dedasi, pasigailėjo žmonių, grąžino viską į ankstesnę vietą. ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... sermo cum vita. (Seneca) Tesiderina kalba su gyvenimu. Conditio sine qua ... . (Publilius) Kai blogas žmogus apsimeta geru, tada jis tampa pačiu blogiausiu ... – trumpiausias. Redde quod debes. (Petronius) Grąžink, ką privalai. Repetitio est mater ...