Šventės ir nedarbo dienos

... Taip pat minimi visi tie, kurių mirimo metinės bus ateinančiais metais. ... 15-16 Šv. Velykos. Smerkiami visi, nesuprantantys Velykų šventumo. Su liūdesiu ... 26 Kalėdos. Visiems skauda skrandžius. Į silkę niekas pažiūrėt nebegali (o gal ir į mišrainę). Savaitei ...


Kiti

... 52. visi velniai juoksis 53. visi velniai juodi, vieno nėr balto 54. visi velniai ... visi raguoti 57. visi velniai ir visi patinai 58. visi velniai – visi muzikantai 59. vilko neišmokysi ... su ragu 915. kad peklos nekūrentų, visi velniai sušaltų 916. kad nueina ...


Kiti

... . visi Dievo vabalai – ar ponas, ar mužikas 53. visi Dievo bijom, tik ne visi klausom 54. visi baudžia nieks neglaudžia 55. visas ... Dievo valios neišsisuksi 980. iš Dievo malonės visi esam žmonės, o tu, mamas, čia ne tavo ...


Kiti

... ne viskas žmogui naudinga, kas vilkui žalinga 461. ne visi mokslai žmogui gera daro 462. ne ... visiems padeda 486. naginėne čebatas, boba – ne žmogus, vėžys – ne žuvis, ožys – ne gyvulys, kunigas – ne ... tikis geresnės ateities, bet ne visi sulaukia 548 ...


Kiti

... . visiems badams duonos nepripirksi 33. visi mokslinčiai duonos mažai kada turi 34. visi dantys ... 374. ne žmogus duoną pervalgo, bet duona žmogų 375. ne visiems šunims balta duona 376. ne vienos krosnies duoną valgęs 377. ne vieno ...


Kiti

... neatneš, kol savo neturėsi. 32.Aitvaras neneštų, kad pautienės nemėgtų. 33.Aitvaras visiems darbštiesiems turtus neša ... kišenei – skaistykla. 57.Graži žmona – ne sau, o kaimynui. 58.Greičiau šventu paliksi, nekaip visiems ...


Kiti

... nebijok išleisti tūkstančiais, bijok išleisti centais – visada turtingas būsi 195. ne visi galingi, ne visi turtingi 196. ne visad turtingas yra išmintingas 197. ne ...


Kiti

... iš burnos jūsų tegul neišeina 5. visi niemkai vienodai kalba 6. visi kalba, kaip ... nekalba kaip šiaudų kūlys 69. nei kalba, nei pasaka 70. ne visi žmonės susikalba 71. ne medaliai, bet darbai kalba apie žmogų 72. ne ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... neveltuiKelionėn laikas man Naujieji metai džiaugsmą neš Visiem, visiem vaikam (Naujieji metai džiaugsmą neš Visiem, visiem vaikam). Imu drauge ir žaisliukus Vaikams dovanėles ...


Kiti

... neišmintingą 2. žilas plaukas – išmintis 3. vynas bei moterys prigauna išmintingą 4. visi vienos motinos vaikai, bet ne visi vienos išminties 5. visi vaikai vienos motinos, ne visi ... 65. išmintingus ir turtingus visi pažįsta 66. išmintingi padaro ...