Kiti

... duos Dievas burnelę, duos ir duonelės 786. duonutė – pyragų močiutė 787. duonutė staugdama eina 788. duonos ... duona duoną varo 912. duona duoną uždirba 913. duoną druską valgyk ir liežuvį valdyk 914. duoną ...


Kiti

... duos 952. jei Dievas duos, niekas neatims 953. jei Dievas duos sveikatos, duos ir duonos 954. jei Dievas duos gyvenimą, tai duos ir ...


Kiti

... duoną taupyk rytojui, ne darbą 752. duona gardi, bet darbas negardus 753. duona balta – prie darbo gvalta 754. duok ... duonutę gamina, tinginys gi badą augina 969. darbas duoną pelno 970. darbas duoną ...


Kiti

... duos ir duonos. 37.Dievas davė ligą, duos ir sveikatos. 38.Dievas duoda ... Duok, Dieve, bėdą – pinigų bus. 60.Duok durniui kelią. 61.Duona avižainė putra dirsinė. 62.Duona ... su duona, nes, sulai esant, duonos nėra, duonai esant, ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... duok, duok, duok į snukį duok! Kad man širdis neleidžia. Duok, duok, duok į snukį duok! Geriau Jūs man suduokit. Duok, duok, duok į snukį duok ...


Kiti

... duonytė, tinginio valgoma 4. verkia duonutė, tinginio valgoma 5. verkia duonelė tinginio valgoma 6. verkia duonaitė, dykai valgoma 7. verkia duona ...


Kiti

... duok, Dieve, duonos, o sveikatos pakaks 115. duodi kryžių – duok sveikatos 116. Dieve, duok sveikatą, duonos užteks 117. Dieve, duok ...


Kiti

... 182. žmogui duota žemė, o mėnulis – dangui, o dangus duotas Dievui 183. ... duoną pervalgo, bet duona žmogų 458. ne žmogus duoną pervalgo, bet duona ... kaip Dievas duoja, tai ir žmogus žmogui duoja 621. ... sotus 799. duona – visas žmogaus pasilkas 800. duok, Dieve, ...


Kiti

... devyni velniai 523. pasiskolint – Dievo duota, o atiduot – velnio pramanyta 524. pasirėdyk kailiniais ... peklos paleistas 537. parduoti velniui dūšią 538. parduok velniui dūšią 539. ... velnias šliūbą duos 898. kai liežuvį parodai, velniui veidrodį įduodi 899. ...


Kiti

... duona – tai motutė, vanduo – tai sesutė 432. duona – motušė, vanduo – tėtušis 433. duona ir vanduo – geriausias valgis 434. duona ...