Kiti

... saule negyvensi, su Dievu nesibarsi ... nedavė Dievas bato, nereikia auto 526. nebijoti nei tėvo, nei Dievo 527. nebijoti nei Dievo, nei velnio 528. ne ...


Kiti

... neišganytas – be gerų darbų ir be pinigų 69. žmogus negali su saule gyventi 70. žmogus negali iškentėti raškažio, o vargą visada iškenčia 71. žmogus ne ...


Kiti

... nerasi 718. gryna duona kaip saulė 719. grožis – ne sviestas, ant duonelės neužtepsi 720. girnų nekalsi, sūnaus nebarsi – geros duonos nevalgysi ...


Kiti

... negyvenk, bet tų nedaug turėk. 14.Be saulėsne vasara, be meilės – ne ... nenuvažiuosi. Š 1.Šaukšte prigirdytų, kad galva tilptų. 2.Šaukštu saulės neuždengsi. 3.Šimtas litų – ne pinigai, mužikas – ne ...


Kiti

... už pinigus nenupirksi 106. su saule ... nepameta 283. neturi taukų – nekepk blynų, neturi pinigų – nesiženyk 284. neturi pinigų, nesiženyk 285. neturi pinigų, neik nei ...


Kiti

... saulės nemato 63. už darbų saulės nemato ... nesidžiauk kito darbu 292. nesidžiauk darbo nepabaigęs 293. nešertu arkliu nearsi, alkano žmogaus darbu nepasidžiaugsi 294. nėra saulės ... neramu švęsti 810. darbūs kaip prie puodo tinginiai 811. darbus į saulę nežiūri ...


Kiti

... velnias nevalo 646. velnias nesupras 647. velnias neįtiks 648. velnias negal ... neparaus, lig sekminių atsigaus 962. jei varlę užmuši, tai saulė ...


Kiti

... nešildo 114. svetimas turtas užburtas 115. svetimas turtas savą kaip saulė sniegą dildo 116. svetimas turtas nemeilus 117. svetimas turtas naudos neatneša ...


Kiti

... save, o ne saulę, jeigu tavo sodas nežydi. Kantrybė ... neišsirinksi taikinio. Nėra nieko, ko nebūtų galima padaryti iš trečio karto. Nežinotinebaisu, baisu – nenorėti ... ne žinias, valgį, bet ne apetitą, padėtį visuomenėje, bet ne pagarbą, vaistus, bet ne ...


Merfio dėsniai

... Nei vienas geras darbas nelieka nenubaustas. Žmonės negaili pastangų, kad nieko neveiktų. ... šnekinerašyk. Jei mąstai, šneki ir rašai – nepasirašyk. Jei mąstai, šneki, rašai ir pasirašinėji ... Į saulę teleskopu galima pažiūrėti tik du kartus gyvenime: dešine ...