Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie darbą. 1. žydo kvarba, Silvestrienės darbas 2. ... . sunkiausias darbas – davatką spaviedoti ir šunį blusinėti 129. sunkiai dirbus, juoda ... 641. greitas darbas – šuniui 642. greitas darbas – šuniui 643. greitas darbas – kreivas ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie duoną. 1. ieškok kaip duonos – ir ... 393. mužikas – duonos graužikas, bajoras – šunies tavoras 394. Mosėdy ir nedirbdamas ... . alkanas kūnas apie duoną mąsto 1084. alkanas kūmas apie duoną mąsto 1085 ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie žmogų. 1. žvirblis ant mėšlyno nedvesia, ... žmogus 299. šuniui užtenka, žmogui duok, kiek reikia 300. šuniui gana, o žmogui ... , su velniu niekaip 309. su šunim šuniškai, su žmogum žmoniškai 310. su ...


Kiti

... liaudies patarlės apie Dievą. 1. ima kaip iš Dievo ... – Dievo dovana 257. siratom Dievas apiekūnas 258. Šimonių žmonės turi ... dėkavosi 375. pakarnas kaip Dievo šuniukas 376. pailgo veido, kaip ... negriebs 939. jei Dievui įtiksi, apie velnią gali negalvoti 940. ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie draugus. 1. žmogus žmogui bičiulis, draugas, ... . šuo – geriausias žmogaus draugas 30. šuniška draugystė 31. šūdas – ne draugas ... šuniškai 54. sėsim draugiškai, ėsim dešrą šuniškai 55. sėsim draugiškai, ėsim dešrą šuniškai ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie pinigus. 1. žmogus pinigus renka, velnias ... . pinigų kaip pas šunį utėlių 171. pinigų kaip pas šunį blusų 172 ... , puotoms eikvoja, tas, sulaukęs senatvės, šunies būdoj nakvoja 386. kas piniguotas ...


Kiti

... liaudies patarlės apie velnią. 1. turis tris grašius ir ... maišą 335. sukasi kaip velnias apie mergą 336. šūkaloja kaip ... už ragų 466. poterius kalba, o apie velnius galvoja 467. poterių nemoka ... spirs 822. kas taboką uosto, šuniui (velniui) rūrą šluosto 823. kas ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie turtą. 1. zopostlyvas bagotesnis ir už ... . kunigas apie dangų bliauna, o sau turtus krauna 225. kunigas apie dangų bliauna ... vienturtės mergos – išpestyta 317. bijok šunies ir vienturtės duktės 318. beturtis ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie mokslą. 1. žmogus be mokslo mažai ... lapė pradeda sakyti pamokslą, apsidairyk apie savo vištas 76. kada pilvas ... niekas neklauso 91. girto pamokslai šuniui ant uodegos 92. girtam pamokslų ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie gerumą. 1. vesdamas nežiūrėk ant mergos ... – dangų, su piktumu – peklą 9. pro šunį praeisi daugiau gerumu kaip piktumu ... piktumu 31. daikto nevartojęs, nespręsk apie jo gerumą 32. be kantrumo ...