Užuojautos bei nuoširdūs užuojautos žodžiai sunkią netekties valandą. Pareikšk užuojautą tinkamai parinkęs nuoširdžius užuojautos žodžius.


Amžiams užsimerkė Tavo akys. Lūpos neprabils jau niekada. Liko tuštuma, liepsnelės žvakių Ir prisiminimas - lyg negyjanti žaizda.
Tėviškės beržai šlamės Tau amžiną poilsio geismą...

Nukritusi medžių rasa tegul vilgo Tavo poilsio vietą.


Visada mama liks su Jumis, Nors žodžiais ir neprakalbės: Pavasarį - žieduos švelniuos, Rudenį - lapų šlamesy.

Visos mūsų maldos kasdieninės,
Viešpatie, duok tėviškės dangaus.
Tik tenai pailsusios krūtinės,
Po visų kelionių atsigaus.


Tavo mirtis skausmu mūsų širdis pripildė.
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka...
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka.

Lai būna Jums lengva gimtosios žemelės smiltis.

Ilgas kelias dar buvo keliauti,
Bet kodėl Tu taip greit pražuvai?
Gyvenimui vainiką pynei,
Bet nebaigtą jį palikai.


Mirtis, kaip gyvenimas turi savo laiką.