Kiti

... trilinką 2. žydui nagai, velniui ragai 3. žydas, nors ir kažin ... negi nulauši 83. velniui ragai lūžta 84. velniui neprikeiksi, ... ragus galėtų nusilaužyt 108. velnio ragai, katės nagai 109. velnio ... . patį velnią išmaliavotų su ragais 518. patį velnią galėjo ...


Kiti

... . rankas sudėjęs nepelnysi duonos 234. ragaišis nusibosta, o duona – niekados 235. pyrago ... – niekados 493. kasdieninė duonutė, šventadienio ragaišiukas 494. kas visą lauką pasėjo ... pragaišite badu, tai ir juoda duona bus medum 580. kai pasikepsim ragaišio ...


Anekdotai

Jei jums auga ragai, naskubėkite kaltinti žmonos. Gal jūs tiesiog ožys? Jei jūs neturite žmonos, bet jums auga ragai - reiškia jūs tikrai ožys! Kai Elnią apsunkina ragai, jis juos keičia. Kai ragai apsunkina vyrą, jis keičia žmoną, o kartu ir ragus.


Dainų tekstai (žodžiai)

... blogai Gali nelauktai Jums išdygt ragai Bet berniukai nepaklausė raganos mamos ... blogai Gali nelauktai Jums išdygt ragai Ragana mama supyko jau nebe ... tada visi velniukai vaikšto su ragais Juk dabar tikrai matote, vaikai ... blogai Gali nelauktai Jums išdygt ragai


Kiti

... rublių pinigais ir utėlę su ragais 129. šilingas – menkas pinigas, bile ... litus pinigais ir utėlę su ragais 259. peklą turi pinigų 260 ... . apsivesi su pinigais – būsi su ragais 606. apie pinigus kalbant, visi ...


Kiti

... davė jai dar vieną darbą – ragaišį namiškiams lauktuvių iškepti. Pats paslėpė ... . Verkia Eglė – kaipgi be indų ragaišį užmaišysi ir iškepsi? Bėga vėl ... rėtį užkišti, vandens parsinešti ir ragaišio iškepti. Dabar jau niekas negalėjo ...


Kiti

... su pinigais – būsi su ragais. 92.Ar daug gaidys ... nebūsi. 7.Meilė – kaip seilė: veikiai pragaišta. 8.Meilė – ne seilė, nenurysi. 9. ... pinigais ir utėlę su ragais. 19.Per auksą ir ... rublių pinigais ir utėlę su ragais. 5.Širdis moters mieruojas pinigais. 6. ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... . Apsivesi su pinigais – būsi su ragais. Ar valdžia nepatinka, ar pinigai ... litus pinigais ir utėlę su ragais. Pijokas prageria, liurkis prakūrija, o durniaus ... rublių pinigais ir utėlę su ragais. Širdis moters mieruojas pinigais. Šykštuolio ...


Kiti

... praudos nesakyk 3. žydui nagai, velniui ragai 4. žydų jomarkas 5. žydrosios akelės berneliams ... . nuėjo žydas maišo ir pats pragaišo 319. nueiti žydams ant macų ... . kaip žydas šurum burum su ragaišiais 449. kaip žydas su kugeliu ...


Kiti

... duok ragaišių, Kur bobutė vakar maišė. Karštą pečių iškūreno ir ragaišių išdžioveno ...