Kiti

... gardi duona burną gadina 758. gardesnė duona prakaituota negu pyragas dovanotas 759. garbė rūpi turtingam, duona – alkanam 760. gaila ...


Kiti

... . kunigas Dievą prašo, kada skatiką mato 622. kunigai – Dievo ubagai 623. kunigai – Dievo drigantai 624. kunigai – Dievo drigantai 625. kunigai – Dievo apaštalai, o į pinigus kaip vanagai ...


Kiti

... liga į kūną, protas į galvą 209. liga į galvą – protas iš galvos, ligagalvos – protas į galvą 210. liežuvis proto nevedžioja 211. Laižuvoj klebonas pusprotis turtingas ...


Kiti

... 107. velnio ragus galėtų nusilaužyt 108. velnio ragai, katės nagai 109. velnio ... velnio grikiai 267. uodega kaip velnio botagas: ir sumezga, ir atamezga 268. ūlyčioj – ... velniui kačerga 621. nei Dievui kačerga, nei velniui pagaikštis 622. nei Dievui garbė, ...


Kiti

... galvoja, o Dievas pergalvoja 117. žmogus galimaeigasties pažinti 118. žmogus gali tiek, ... 250. vargas negadina žmogaus 251. vargas be dantų, o žmogų suėda 252. vargai žmogų ... 885. blogam žmogui visur bloga 886. blogam žmogui visur bloga 887. blogam žmogui ...


Kiti

... pragare ponus kepinsim 716. gaspadoriui tik darbas rūpi, o ne alga 717. gaspadoriui ... garsus meiliais žodeliais, bet dar garsesnis suktais darbeliais 720. garsi merga motinos darbais 721. gardu ...


Kiti

... 3.Gaisras negesinamas išsiplečia. 4.Gajus kaip ragana skandinama. 5.Galvos daro patarimus, o pinigai nutarimus. 6.Gaspadoriaus akimi gyvuliai tunka. 7.Genys margas ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Kaip blogai vyrai begalvotų apie moteris, bet kuri moteris galvoja ... F. Nyčė. Mergaites puošia kuklumas, o moteris – brangakmeniai. – M. Monro. Mes reikalaujame, kad mergaitės ... susižeidžia. – V. Hugo. Moterys – žavingai aikštinga lytis. – O. Vaildas. Moterys ...


Merfio dėsniai

... gali padaryti šiandien kartu su kažkuo. Patirtis kaupiasi tiesiogiai proporcingai sugadintai įrangai ... kupranugaris. Kupranugaris gali dvi ... paslaptinga medžiaga, kurios pagalba gydytojas išsivaduoja nuo ligonio patarimų operacijos metu. Medicinos galimybės ...


Merfio dėsniai

... proporcingas jų kainai. Programinės įrangos klaidų niekas negali pastebėti, išskyrus galutinį vartotoją. Techninės pagalbos ... gamintojas pakeis gamybos standartus taip, kad jūsų modemas galės ... vienetų). Gamykla įdės klaidingą instrukciją ir jūs sugaišite ...